Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från hår till tår

Skapad 2018-01-17 21:14 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola F Bild Biologi
Alla pratar om att allt hänger ihop, men HUR hänger det ihop? Människokroppen är fantastisk! Hur kan du sköta om den på bästa sätt?

Innehåll

 

Lärande

Du kommer att få möjligheter att utveckla dina kunskaper och vara delaktig i lärandet i om...

BIOLOGI

 • betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra
 • människans kroppsdelar, deras namn och funktion
 • att göra enkla naturvetenskaplig undersökningar
 • att skriva och rita hur det gick med undersökningen och hur resultatet blev

BILD

 • fotografera din bild och föra över den, med hjälp av datorprogram, till din text
 • hur bilder i läroboken är utformade för att de ska lära dig något

 

Du kommer att få träna din förmåga att analysera när du tillsammans med kamrater jämför likheter och skillnader mellan egna och andras resultat i undersökningar. (Analysförmågan)

Du kommer att få träna din förmåga att förstå och använda begrepp som hör till arbetsområdet. (Begreppsliga förmågan)

Du kommer att få träna på proceduren att söka, samla och strukturera information samt skilja på fakta och värderingar i texter. (Procedurförmågan)

Begrepp att känna till: 

mat, sömn, hygien, motion, sociala relationer, olika kroppsdelar, samverka, undersökning, samband, slutsats, 

 

I övningar som du genomför tillsammans med kamrater kommer du att..

 • samla information som vi redan känner till om kroppen
 • delta  aktivt i genomgångar genom ställa frågor som hör till ämnet
 • se på film
 • läsa faktatexter - resonera kring faktatexter - dra slutsatser - ta ut viktiga ämnesord
 • utifrån ämnesorden skriva en ny beskrivande text där du använder de begrepp som hör till ämnet
 • förstärk din text med  bild, som du fotograferar och överför till din text på iPaden
 • göra enkla undersökningar
 • dokumentera  din undersökning i en labbrapport
 • du kommer att få fördjupa dig i något du tycker är intressant och lära dina kamrater om det (hjärna, hjärna, skelett och muskler)

 

 Bedömning

Så här kommer ditt arbete att bedömas. 

Du kommer att få skatta dig själv med hjälp av matrisen nedan. Din lärare kommer sedan att visa den nivå du ligger på och vad som är ditt  nästa steg.

Bedömningen svarar på: 

- Du har förmågor/kunskaper i...

- Du behöver utveckla...

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3

Matriser

Bi Bl
Från hår till tår

Jag håller på att lära mig...
Jag kan en hel del
Jag har full koll
Människans kroppsdelar
1 När jag berättar om kroppsdelar visar jag att...
 • Bi   3
...jag håller på att lära mig några namn på kroppsdelar och visar var de sitter på kroppen.
...jag kan namnen på flera kroppsdelar och visa var de sitter på kroppen.
...jag har full koll på namnen på flera kroppsdelar och kan visa var de sitter på kroppen samt några av kroppsdelarnas funktioner. Till exempel varför vi inte har ögonen på knäna.
Vad påverka min hälsa?
2 När jag diskuterar vad som påverkar min hälsa visar jag att...
 • Bi   3
...jag håller på att lära mig redogöra för hur mat, sömn, hygien, motion eller sociala relationer påverkar min hälsa.
..jag kan redogöra två saker om hur mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer påverkar min hälsa.
..jag har full koll när jag redogör för flera saker om hur mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer påverkar min hälsa.
Utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar.
3 När jag med hjälp av en tydlig instruktion visar jag att...
 • Bi   3
...jag håller på att lära mig följa instruktionen för att utföra undersökningen.
...jag kan följa instruktionen för att utföra undersökningen.
...jag har full koll på hur jag ska följa instruktionen för att utföra undersökningen.
Dokumentera undersökningen och använda den i diskussioner och samtal.
4 När jag dokumenterar min undersökning och använder den och i diskussion och samtal visar jag att...
 • Bi   3
...jag håller på att lära mig hur jag kan dokumentera undersökningen och jag håller på att lära mig hur jag kan använda mig av resultatet i diskussioner och samtal.
...jag kan dokumentera undersökningen och jag kan använda mig av resultatet i diskussioner och samtal.
...jag har full koll på hur jag kan dokumentera undersökningen och jag har full koll på hur jag kan använda mig av resultatet i diskussioner och samtal.
Kombinera texter med bilder
5 När jag kombinerar mina texter med bilder visar jag att...
 • Bl  1-3
...jag håller på att lära mig kombinera text och bild för att förtydliga och förstärka budskapet i texten.
...jag kan kombinera text och bild för att förtydliga och förstärka budskapet i texten.
...jag har full koll på hur jag kan kombinera text och bild för att förtydliga och förstärka budskapet i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: