Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Elektriska apparater omkring oss

Skapad 2018-01-17 21:20 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Teknik
Denna kurs i teknik bygger på de kunskaper som eleverna tillägnat sig i fysikkursen om elektromagnetism. Vi kommer att studera apparater och bygga modeller som omger vår vardag och vårt samhälle. Främst handlar det om generatorn och elmotorn, men även andra uppfinningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Bedömningen sker dels löpande, formativt i diskussioner, i frågeställningar, uppgifters redovisning, enskilda, i grupp, i praktiskt konstruktionsarbete och dels slutet av uppgifter t ex när konstruktionsarbetet är klart eller när vi haft ett formativt test.

Tekniska lösningar
Material & deras användning
Genomföra arbeten
Dokumentera
Konsekvenser

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa om, prata om teknik utifrån vår vardagsteknik, vårt samhälles teknik och uppgifter ges och frågor kommer att ställas. Arbetet kommer att ske enskilt, parvis eller i mindre grupper. Konstruktionsarbetet kommer dock att ske enskilt. En stor del av tiden på helklasslektionerna kommer att ägnas åt att bearbeta läroboken, så att alla elever får en mall hur de skall göra en keynote som uppfyller eller tränar kunskapsmålen 7-9. Särskilt stor vikt läggs på träning för att kan se, resonera och argumentera för vilka konsekvenser olika teknikval innebär och vilka lösningar som ger en ökad hållbarhet(miljön).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: