Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupp för barnen födda 2015 och 2016 Lunden

Skapad 2018-01-18 08:27 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Grupp för de yngre barnen på avdelningen Lunden, på ett lustfyllt och lekfullt sett utveckla barnens språkförmåga och sociala samspel med andra barn.

Innehåll

Syfte:

 •  Att barnen ska utveckla sin språkförmåga och sociala samspel. 
 • Fånga barnens intresse i skapande.

 

Metod:

Vi kommer dela in barnen i olika grupper, efter ålder och intresse kommer vi arbeta med sånger, sagor,ramsor och även vara i sinnesrummet, lekhallen, våtrummet och utforska våran närmiljö kring förskolan ute. 

Mål:

 • Att barnen på ett lustfyllt och lekfullt sett utveckla barnens språkförmåga och sociala sampel med andra barn.
 • Att komma fram i en mindre grupp, våga ta för sig.
 • Utveckla barnens motoriska förmåga
 • Att barnen ska få prova på olika tekniker i skapande aktiviteter.

Dokumentation:

Bilder sätts upp på väggen i barnens höjd. Prata, berätta och reflektera tillsammans med barnen.

Unikum både i blogg och lärlogg. Temat kommer att läggas ut under Lundens planeringar.

 

 

Utvärdering/Analys:

Regelbunden utvärdering på planeringstiden.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: