Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Paris

Skapad 2018-01-18 08:50 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Ett arbete där eleverna får arbeta med och sedan presentera en sevärdhet i Paris.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Med 2,2 miljoner invànare i innerstaden och med nästan 12 miljoner med ytterområden är Paris en av de största storstäder i Europa. Paris har ryktet om sig att vara den vackraste och mest romantiska av alla världens städer. Paris har en omfattande historia och har fortfarande starkt inflytande på världens kultur, konst, mode, mat och design. Paris kallas för Ljusets Stad (la Ville Lumière) och Modets Huvudstad. I Paris finns många välkända landmärken, som t.ex. världens mest besökta sevärdhet Eiffeltornet, Triumfbågen, Notre-Dame katedralen, Louvren, Moulin Rouge, etc, vilket gör den till världens populäraste resmål med sina 45 miljoner turister årligen. Någon gång kommer säkert även du åka dit. Vad vill du då göra och uppleva där? I vår första kurs för terminen kommer du att tillsammans med en kompis få forska om en sevärdhet i Paris. Utmana dig själv genom att ta dig an C-A uppgiften! Här gäller att forska vidare om en känd person. Välj person utifrån ditt intresse.

Innehåll

Tid: v 2-4, redovisning v 4.

 

Du kommer att få förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och faktatexter,

 • formulera dig muntligt

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 • välja bland texter och talat språk från olika medier och använda materialet i egen produktion.

 

Mål:

 • Att lära sig mer om Paris och dess sevärdheter

 • Att kunna läsa olika faktatexter och/eller  lyssna på talat språk om sevärdheter i Paris.

 • Att utveckla din förmåga att använda dig av olika strategier när du tar dig an en ny text.

 • Att kunna använda sig av olika material i egen produktion.

 • Att muntligt kunna presentera arbetet för gruppen.

 

Arbetsgång:

 1. Vad har du för tankar om sevärdhet du vill arbeta med?

 2. Vi lyssnar gemensamt på texterna i kap 6 samt ser filmerna som finns utlagd i classroom.

 1. Välj tillsammans med en kompis en sevärdhet att arbeta med. Välj något du finner särskilt intressant. Förslag: Versaille, Notre - Dame, Montmartre Sacre - Coeur, Le Louvre, Les Champs-Élysées med Triumfbågen, La Tour Eiffel, Le centre Pompidou, L’Hôtel national des Invalides

 1. Sök efter information.  Förslag på användbara sidor: https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/paris-texte-francais-facile.htm     https://fr.vikidia.org/wiki/Paris   

 1. Anteckna stödord, kom ihåg att notera källan. Använd minst tre källor på franska.

 1. Gör en presentation med bilder, stödord och som sista sida källförteckning.

 1. Skriv ditt manus och på kort stödord för att ha som hjälp när du presenterar.

 1. Skriv ner två frågor med fyra svarsalternativ vardera om din sevärdhet och lämna in.

 

Kom ihåg: Plagiera ej! Max tre ord i rad får du lov att skriva av.

 

Du ska i din presentation ha med:

 

 • Vad är din sevärdhet för typ av byggnad? Beskriv den.

 • Varför är den känd?

 • Vad har den för historia?

 • Vad används den till idag?

 • Varför skulle du vilja åka till Paris och se den här byggnaden?

 

Du ska i din presentation om en känd person ha med:

 

 • Vad är personen känd för?

 • Bakgrund

 • Karriär

Uppgifter

 • Sevärdhet i Paris

Matriser

M2
Kunskapskrav för Franska åk 7-9

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F
E
C
A
Receptiv förmåga
* Läs- och hörförståelse
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
* Förmåga att använda olika strategier för att underlätta förståelse
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
* Förmåga att söka och välja relevanta texter från olika medier för egen bearbetning
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kommunikativ förmåga
* Förmåga att formulera sig i tal och skrift
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Realia
* Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: