Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2018-01-18 09:32 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Nu ska vi läsa om samhällsekonomi!

Innehåll

Vi kommer att prata om:

 • Privatekonomi
 • Företags ekonomi
 • Offentlig ekonomi - kommun, region och stat
 • Bankernas roll i ekonomin
 • Pengar och ekonomiska kretslopp
 • Konjunktur och arbetsmarknad
 • Globalisering och ekonomi
 • Pengar, makt, kunskap, jämlikhet och jämställdhet

Vi kommer avsluta vecka 5 med ett Duggaprov med flervalsfrågor, lucktexter, sant/falskt m.m. samt en eller två essäfrågor. Instuderingsfrågor finns som Pdf-fil under uppgifter. (Så länge vi har fjärrundervisning kommer jag göra Duggaförhör i slutet av varje vecka på det vi gått igenom. Sista gången kommer det bli en en större essäfråga.)

Vi kommer läsa och arbete med följande sidor i samhällskunskapsboken. Sidorna finns även som Pdf-filer under uppgifter:

Pdf: Samhällsekonomi, sid. 123-137, kunna använda ord och begrepp sid. 138 och frågorna 1-33 sid. 138-139.

Pdf: Globalisering, sid. 140-145, kunna använda ord och begrepp sid. 146 och frågorna 1-14 sid. 147.

Pdf: Ekonomiska resurser, makt och inflytande, sid. 158-165, kunna använda ord och begrepp sid. 166, frågorna 1-16 sid. 166 och övningarna på sid. 159, 163.

 

Uppgifter

 • Pdf-filer - samhällsekonomi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: