👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlekshandboken

Skapad 2018-01-18 10:20 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola F – 9
Du ska skriva en personlig handbok i olika delar. Den ska innehålla fakta, råd och tips om kärlek. Fantisera och experimentera!

Matriser

Att skriva olika typer av texter (svenska)

E
C
A
Text
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
innehåller i huvudsak relevanta inslag, de flesta uppslag utvecklas något ett par genertypiska drag finns
innehåller relevanta uppslag/egna synvinklar som utvecklas flertalet genertypiska drag finns
genrens möjligheter utvecklas
Egna tankegångar
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
den egna tankegången framgår och är delvis underbyggd
den egna tankegången framgår och är underbyggd
den egna tankegången är väl underbyggd
Resonemang
argumenation
spår visst kritiskt resonemang
ansatser till kritiskt resonemang finns
kritiskt resonemang förs
Exempel och detaljer
innehåller exempel/detaljer
innehåller träffande exempel/detaljer med betydelser för helheten
god balans mellan detaljer-översikt, personligt-allmänt
Ordval
ordvalet är enkelt
ordvalet är passande och varierat
ordvalet är träffande, varierat och specifikt
Meningsbyggnad
meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt
meningsbyggnaden är varierad och träffsäker
Skiljetecken
relativt gott bruk av skiljetecken, styckemarkering och styckeindelning
gott bruk av skiljetecken, styckemarkering och styckeindelning
Stavfel
vissa stavfel som inte stör förståelsen
få stavfel
ytterst få stavfel
Struktur
uppbyggnaden är i huvudsak tydlig
uppbyggnaden är tydlig
uppbyggnaden är välvald med tanke på ämnet