👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik för FBK

Skapad 2018-01-18 12:36 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi tränar regelbundet på de olika begreppen, tabellerna och uppställning.
Grundskola 5 – 7 Matematik
För att klara av matematik i den svenska skolan så behöver man förstå vad de matematiska orden står för. Men även ha bra metoder för att kunna lösa enkla matematiska uppgifter i de fyra räknesätten.

Innehåll

Grunderna i matematik för FBK

Kunna klockan både analogt och digitalt.
Kunna de olika orden i de fyra räknesätten.
Kunna tabellerna upp till 11:ans tabell
Kunna algoritmer för de olika räknesätt.

Innehåll

Vi skall gå igenom de olika räknesätten med begrepp och ord. Vi kommer även att gå igenom uppställningsalgoritmerna för de 4 räknesätten
Vi kommer att ha genomgångar om klockan. Vi går igenom hela den analoga klockan kopplat till den digitala klockan.
Vi kommer regelbundet att träna upp hastigheten i multiplikationstabellerna.

Genomförande

Vi har gemensamma genomgångar.  De arbetar individuellt i sina böcker, samt tränar ytterligare med utgivna papper. Även använda I-pad för träning av framför allt tabellerna

Redovisning

Barnen redovisar både muntligt och skriftligt regelbundet.

Elevinflytande

Var och en väljer när man vill visa att nu kan jag denna biten.

Matriser

Ma
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Klockan
Förmågan att kunna använda matematiska begrepp
  • Ma
Hel, halv, kvart över, kvart i.
Höger sida av klockan, ex. fem över, tio över...
Vänster sida av klockan, ex. fem i, tio i för att slutligen kunna hela analoga klockan. Kunna överföra till den digitala klockan.
4 räknesätt
Förmågan att använda algoritmer för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.
  • Ma  4-6
Klarar enkel huvudräkning och uppställning med heltal. Kan räkna med stora tal så som 10,100,1000 i multiplikation och division.
Klarar av uppställningar med heltal och skriftlig huvudräkning.
Kan alla de fyra räknesätten och kan ställa upp dem i algoritmer och räkna ut med decimal tal.
Ord
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Ma  7-9
Kan orden addition, subtraktion, multiplikation och division och dess tillhörande ord.
Kan använda orden i enkla uppgifter.
Kan göra beräkningar och har en klar förståelse för ordens betydelse.