👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäckartiden 1400 tal, 1500 tal & stormaktstiden

Skapad 2018-01-18 13:07 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi kommer att lära oss om europeiska upptäcktsresande, om kulturmöten och händelser som påverkat den tid vi lever i idag. För det är just så det är med vår historia. Det är inget som är gammalt och glömt, det som skett i historien påverkar oss i nutiden!

Innehåll

 

Målet med arbetsområdet är att:

Lära sig om upptäckare, uppfinningar och händelser från den här tiden samt se vilka orsaker och konsekvenser de fick då och nu.

 

Bedömningsuppgifter:

 • Du kommer att göra en Riktadskrivning där du besvarar den stora frågan.

   

  Den stora frågan:

  Vilka blev konsekvenserna, på både kort och lång sikt och för olika världsdelar, av dessa två viktiga händelser? – Upptäcktsresorna? – Den vetenskapliga revolutionen?

 

 

 

 • Du kommer också göra en ”Flipp” om olika upptäcktsresande eller indianrike, uppgiften görs i par. 

   

  Bedömningen är: Datum: vecka 9-12

   

På vad är bedömningen grundad:

 

Begreppsförmåga

Redogöra för upptäckare, uppfinningar och händelser

Du kan berätta om och ge något exempel på upptäckare, uppfinningar eller händelser från den här tiden och använder något historiskt begrepp.

Du kan berätta om och ge några exempel på upptäckare, uppfinningar och händelser från den här tiden och använder några historiska begrepp.

Du kan berätta om och ge flera exempel på upptäckare, uppfinningar och händelser från den här tiden och använder flera historiska begrepp.

 

Analysförmåga

Resonera kring orsaker och konsekvenser

 

Exempel på upptäckt:

Att jorden är rund. Att navigera efter stjärnor.

Att man upptäcker nya grödor (saker man odlar).

Du kan resonera kring och ge något exempel på hur upptäckter och uppfinningar (orsaker) ändrade livet för (fick konsekvenser) människorna vid den här tiden.

Du kan resonera kring och ge några exempel på hur upptäckter och uppfinningar (orsaker) ändrade livet för (fick konsekvenser) människorna vid den här tiden.

Du kan resonera kring och ge flera exempel på hur upptäckter och uppfinningar (orsaker) ändrade livet för (fick konsekvenser) människorna vid den här tiden med.

 

      

Informationshanteringsförmågan

Kunna söka efter och sortera information man vill ha.

 

Veta skillnaden mellan fakta och åsikt.

 

Kunna föra ett källkritiskt resonemang

 

Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna

kan användas.

 

Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas

 

Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas

 

 

 

Vilken hjälp kommer du att få?

 • Du har hjälp av olika källor, t.ex. läroboken i historia, stenciler, häften, filmer, Jennys genomgångar.

 • Du får hjälp av Jenny och dina klasskamraters respons.

 • Du får hjälp av dina egna erfarenheter och din förförståelse.

 

Vi kommer arbeta enligt följande:

 • Presentation av arbetsområdet

 • Förförståelse-Begrepp

 • Övning uppfinnare och uppfinningar

 • Övning upptäcktsresande och upptäckt

 • Läsförståelse övning.

 • Vilken ska bort övningar.

 • Läsförståelse övning.

 • Skriftlig bedömning- riktadskrivning: Datum: 28/2

 • Arbeta med pararbete- gör en flipp: Datum: Vecka 9-12 

 

Begreppslista

Begrepp

 

Jag visar att jag förstår begreppen genom att sätta in dem i ett sammanhang, i en

mening

Den nya tiden

 

 

 

 

Uppfinning

 

 

 

 

Upptäckt

 

 

 

 

 

Uppfinnare

 

 

 

 

Upptäcktsresande

 

 

 

 

Kompass

 

 

 

 

Kvadrant

 

 

 

 

Timglas

 

 

 

 

Astronom

 

 

 

 

Boktryckarkonsten

 

 

 

 

Kontinent

 

 

 

 

Expedition

 

 

 

 

Urinvånare

 

 

 

 

Världsbild

 

 

 

 

Navigation

 

 

 

 

Utforska

 

 

 

 

Handelsväg

 

 

 

 

Sjöfarare

 

 

 

 

Indianriken

 

 

 

 

Renässans

 

 

 

 

 

 

 

 

Övning, uppfinnare och uppfinningar.

 1. Para ihop rätt begrepp med rätt förklaring.

  Ni kommer i era basgrupper få begrepp som ni ska para ihop med varandra, rätt begrepp med rätt förklaring. Begreppen lägger ni ut på ert bord så man tydlig ser vilka som hör ihop.

 2. När jag säger till byter ni bord med en annan basgrupp. Tycker ni korten ligger rätt eller är det något som behöver ändras? När jag åter igen säger till går ni vidare till nästa bord osv.

 3. När ni kommer tillbaka till ert egna bord igen gör ni de sista ändringarna om det behövs och slutligen går vi igenom de rätta svaren i helklass.

  (Till er hjälp får ni använda en Historieboken)

 

 

 

Vilka förmågor tränar du på i denna övning?

 

 

 

 

Övning upptäcktsresande och upptäckt.

 1. Para ihop rätt begrepp med rätt förklaring.

  Ni kommer i era basgrupper få begrepp som ni ska para ihop med varandra, rätt begrepp med rätt förklaring. Begreppen lägger ni ut på ert bord så man tydlig ser vilka som hör ihop.

 2. När jag säger till byter ni bord med en annan basgrupp. Tycker ni korten ligger rätt eller är det något som behöver ändras? När jag åter igen säger till går ni vidare till nästa bord osv.

 3. När ni kommer tillbaka till ert egna bord igen gör ni de sista ändringarna om det behövs och slutligen går vi igenom de rätta svaren i helklass.

  (Till er hjälp får ni använda en Historieboken)

 

Vilka förmågor tränar du på i denna övning?

 

 

 

Flipp (bedömning)

 • Ni ska i par göra en flipp om upptäcktsresande eller indianriken (Jenny väljer ämne).

  Ni ska spela in en ”Film flipp” där ni lyfter viktiga händelser kring olika upptäcktsresande eller indianriken.

  Flippen kommer att redovisas för klassen.

   

  Material som ni kan använda i er ”flipp” är Historieboken, internet, anteckningar får lektioner mm.

   

  De som ska finnas med i er ”flipp” är:

 • Presentation av upptäckaren/indianriket och vad han/dom gjorde.

 • En karta över hans resa/resor.

 • Något som var unikt med just denna person/indianrike.

 • Ett föremål som representerar personen eller tiden han levde.

 • Hur har denna upptäcktsresande/indianrike påverkat oss idag?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • So flipp-bedömning, Historia

 • SO "flipp" bedömning

Matriser

Hi
Upptäckartiden

Rubrik 1

Enkel
Välutvecklad
Mycket välutvecklad
Begreppsförmåga
Redogöra för upptäckare, uppfinningar och händelser
Du kan berätta om och ge något exempel på upptäckare, uppfinningar eller händelser från den här tiden och använder något historiskt begrepp.
Du kan berätta om och ge några exempel på upptäckare, uppfinningar och händelser från den här tiden och använder några historiska begrepp.
Du kan berätta om och ge flera exempel på upptäckare, uppfinningar och händelser från den här tiden och använder flera historiska begrepp.
Analysförmåga
Resonera kring orsaker och konsekvenser Exempel på upptäckt: Att jorden är rund. Att navigera efter stjärnor. Att man upptäcker nya grödor (saker man odlar).
Du kan resonera kring och ge något exempel på hur upptäckter och uppfinningar (orsaker) ändrade livet för (fick konsekvenser) människorna vid den här tiden.
Du kan resonera kring och ge några exempel på hur upptäckter och uppfinningar (orsaker) ändrade livet för (fick konsekvenser) människorna vid den här tiden.
Du kan resonera kring och ge flera exempel på hur upptäckter och uppfinningar (orsaker) ändrade livet för (fick konsekvenser) människorna vid den här tiden med.
Informationshanteringsförmåga
Kunna söka efter och sortera information man vill ha. Veta skillnaden mellan fakta och åsikt. Kunna föra ett källkritiskt resonemang
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas