Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden, Da Vinci - Björkris förskola Vt-18

Skapad 2018-01-18 13:45 i Björkris förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete Björkris förskola

Innehåll

 

Nuläge - Var är vi?

Kartläggning, självvärdering och underlag       

Normer och värden handlar för oss mycket om bemötandet av barnen, vi arbetar kontinuerligt med vårt bemötande genom relationell pedagogik. Relationell pedagogik innebär att vi i relation med barnen hjälper dem att utvecklas genom att använda tre olika stöd. Dessa stöden är emotionellt stöd; jag vet att du duger och att du kan, kognitivt stöd; jag är här för att hjälpa dig förstå samt socialt stöd; vi ska göra det här tillsammans. 

Vår värdegrund är att barn är små kompetenta personer, de ska behandlas med respekt och lyhördhet. Vi finns som verktyg för dem så att de kan utvecklas och utmanas att bli självständiga individer med starkt självkänsla, empati och omtanke. 

Målformulering - Vart ska vi?

Uppdraget och målen

  • skapa respekt och tolerans för varandrà
  • turtagning

 

Strategier - Hur gör vi?

Planera, erfara, pröva, observera och dokumentera - koppla till forskning och beprövad erfarenhet ( utifrån barngruppens behov, intressen och erfarenheter ).

 Vi kommer att fokusera mer på matsituationerna och hur barnen får vänta på varandra, samtala med barnen om att alla inte kan få mat samtidigt, att de måste vänta på sin kompis, i vilken turordning dras tur kommer och hur det känns att vänts osv. Detta kommer vi även att tillämpa vid andra situationer. Vi kommer främst att fokusera på det emotionella stödet, hur känns det och det sociala stödet hur känner din kompis.

Dokumentation i bloggen

  • hur arbetet fortskrider i verksamheten

Dokumentation i lärloggen

  • hur ser de olika känslorna ut?

 

 

Analys - Hur blev det?

Reflektera, värdera, analysera och nytt avstamp

12/2-18 Vi har skapat nya rutiner kring maten där barnen blivit mer inkluderade och delaktiga i avdukningen. De får i tur och ordning gå och skrapa sin tallrik, lägga besticken i spannen samt ställa sitt glas och tallrik i en back. Detta har gjort turordningen efter maten mer tydlig och de väntar intresserat och uppmärksamt på sin tur att få gå från bordet.

Vi har pratat och sjungit om känslorna och de är mer medvetna och medverkande i sångerna genom gester och grimaser.

19/2 vi vill lyfta barnens självkänsla genom att uppmärksamma saker de kan själva eller när de hjälper varandra.

5/3-18 Vi märkte att vid stressade och pressade situationer så tenderar vi pedagoger att gå in i ett vuxenperspektiv istället för ett barnperspektiv, vi var mer styrda av klockan och glömde av vissa rutiner. För att göra vårt bemötande av barnen bättre även här ska vi skapa en mall över dagen för både oss pedagoger och för eventuella vikarier eller studenter. Det är viktigt för oss att respektera barnens behov och låta dessa styra vår verksamhet mer än hålltider. Visa barnen att deras värde och välmående är viktigt för oss.

Nyläge - Var är vi nu?

12/2-18 Fortsätta arbetet med avdukningen och försöka hitta fler tillfällen där övergångarna kan bli synligare och mer konkreta för barnen.  Fortsätta arbetet med känslorna och ta kort på barnen när de uttrycker de olika känslorna.

Avstämning Vt-18

Vår planering inom detta området blev inte som vi tänkt eftersom det inte passade alla barn i barngruppen. Vissa av barnen har visat obehag när vi pratat om känslor som arg och ledsen. Vi har naturligtvis fortsatt pratat om känslorna och att de är okej att känna men inte dokumenterat detta på det sätt som vi tänkt.

Barnens bemötande av varandra är väldigt härligt och öppet, när de kommer till förskolan blir de varmt välkomnade av varandra med skratt och kramar. Vi har lyckats skapa en grupp där de känner samhörighet med varandra. Så vi kommer att fortsätta arbeta på detta sätt nästa termin också.

Vi har lagt mycket tid på att låta barnen prova själva, för att bli självständiga och vi ser att många av barnen gärna vill och kan själva. Det är viktigt och avgörande att vi pedagoger förmedlar att vi tror på barnen, att de kan. Här använder vi oss av alla tre stöden som finns inom relationell pedagogik. Vi ser och uppmuntrar också att barnen hjälper varandra när det behövs, detta stärker både barnet som hjälper "jag kan" och barnet som blir hjälpt "vi gör det tillsammans ".

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: