Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tvärgrupper

Skapad 2018-01-18 14:38 i Klippan ULNA Förskolor
Förskola
Tillsammans med den andra storbarnsavdelningen har vi delat in barnen i 3 så kallade "tvärgrupper". En grupp kallas "Flyttfåglarna", i den går de barn som gör sitt sista år inför förskoleklass. I de andra två grupperna får barnen prova på aktiviteter inom dans/rytmik och musik samt sagor och målning.

Innehåll

Flyttfåglarna

I Flyttfågelgruppen är målet att barnen på ett lekfullt sätt ska få bekanta sig med siffror och bokstäver, former, ordningstal, motsatser, volym, årscykeln, klockan och mycket mer. Barnen kommer att få utrymme till att diskutera och testa sig fram. Vi börjar gemensamt med barnen på Tornet där vi sjunger och presenterar dagens aktivitet, sedan utför vi aktiviteterna på varsitt håll, Hyddanbarnen för sig och Tornetbarnen för sig. Tanken med gemensam start är att barnen ska få möjlighet att lära känna varandra inför skolstarten.

Dans/rytmik och musik

Varje termin får barnen möjlighet att under 6 tillfällen vara med i dans/rytmik och musik-gruppen och 6 tillfällen i sagor och målning-gruppen.

I dans/rytmik och musik får barnen möjlighet att dansa och göra olika rörelser till musiken. De får även vara med och sjunga och prova på olika instrument.

Sagor och målning

I sagor och målning lyssnar vi på sagor och berättelser som vi sedan pratar om och återskapar/tolkar med hjälp av olika sorters material, som exempelvis färger, penslar, naturmaterial, papper, lim, kartong etc.

 

Tvärgrupperna har vi en gång i veckan under 12 veckor varje termin.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: