Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild VT åk 3

Skapad 2018-01-18 14:55 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 3 Bild
En bild säger mer än tusen ord. Vad vill du förmedla med dina bilder?

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Du ska få lära dig att:

 • framställa berättande bilder.
 • teckna, måla, modellering av lera och lättare konstruktioner.
 • använda några olika tekniker, material och verktyg.
 • om historiska och samtida bilder som visar vad bilderna berättar.
 • bygga upp en bild genom olika element t.ex. för och bakgrund. 

Hur ska jag lära mig?

 • Genom att teckna, använda måleri, konstruktion och modellering.
 • Genom att arbeta med olika material av  t.ex. papper, kartong och tidningspapper.
 • Genom att arbeta med färgpennor, kritor, vattenfärger, akvarellfärger, oljekritor, lera och naturmaterial.

 

Hur ska jag visa hur jag har lärt mig?

 • Genom att skapa berättande bilder, tex en bild som hänger samman med en berättelse som du eller någon annan har skrivit.
 • Genom att använda olika material, tekniker och verktyg som hör ihop med bildämnet.
 • Genom att resonera om uttryck, innehåll och funktion. 
 • Genom att ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild VT åk 3

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Bildframställning
Du kan med ett enkelt bildspråk framställa en berättande bild, tex en sagobild.
Du kan med ett mer välutvecklat bildspråk framställa en berättande bild, tex en sagobild.
Redskap för bildframställning
Du kan använda någon teknik för att framställa en bild/uttryck.
Du använder olika tekniker, material och verktyg på ett mer varierat idérikt sätt för att framställa en bild/uttryck.
Resonemang
Du kan föra enkla resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder.
Du kan föra ett mer detaljrikt resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder.
Omdömen
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i din bilduppgift.
Du kan ge ett utvecklat omdöme om arbetsprocessen och kvaliteten i din bilduppgift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: