Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 7 Munkegärdeskolan

Skapad 2018-01-18 15:04 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Kemi
Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang. Väcka nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Innehåll

Vi jobbar med följande områden:

Kemis grunder

Säkerhet

Ämnenas byggstenar (atomer, molekyler och joner)

Kemiska reaktioner

Fast, flytande och gas

Blandningar och separationsmetoder

Syror och baser

Hållbar utveckling

Vi jobbar med följande metoder:

Laborationer

Diskussioner och uppgifter i grupp

Genomgångar

Filmer

Texter

Vi jobbar med följande förmågor:

Samtala, diskutera, argumentera och ta ställning

Söka information och använda information & anpassa framställning

Undersökningar, frågeställningar & planeringar

Använda utrustning

Dokumentera undersökningar

Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier

Matriser

Ke
Kemi åk 7

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik miljö och samhälle.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
- Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
- Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Förmåga att
- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
- Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
- Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
- Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
- Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
- Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
- Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
- Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
- Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
- Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
- Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
- Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
- Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
- Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Förmåga att
- planera, genomföra och dokumentera systematiska undersökningar i kemi
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
- Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
- Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
- I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
- I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
- I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
- Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
- Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
- Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: