Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2018/19 Selma Lagerlöf åk 8

Skapad 2018-01-18 15:12 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 8 Svenska
Selma Lagerlöf är en av Sveriges mest kända författare. Många av hennes berättelser skildrar Sveriges landsbygd och människorna som bor där, både hög och låg. Hennes berättelser har starka budskap, där det goda alltid vinner. År 1909 fick hon nobelpriset i litteratur för sin stora berättarkonst.

Innehåll

Förväntat resultat

  • Du förväntas kunna en del fakta om Selma Lagerlöfs liv och författarskap.
  • Du ska kunna läsa en text av Lagerlöf och förklara vad som är typisk för Lagerlöfs diktning.
  • Du ska kunna skriva en analys med citat ur Lagerlöfs text, där du förklara vad som är typisk för Lagerlöfs diktning. Du ska också kunna förklara hur texten har påverkats av den tid den är skriven i.

 

Undervisning/arbetsformer

 

Examination

  • Du ska skriva en analys av Luciadagens legend av Selma Lagerlöf.

 

Bedömning

  • Mall för textanalys:

https://docs.google.com/document/d/1QPJsAgvTi-R6fM5e1-KnVmIGPNsdOwtqQmg_ZNYvY34/edit

Matriser

Sv
Textanalys

Innehåll

E
C
A
Medvetenhet om mottagaren
Du anpassar till viss del till läsaren/mottagaren.
Du anpassar till läsaren/mottagaren. Texten ska kunna läsas utanför sitt sammanhang, den ska vara självbärande.
Du anpassar till läsaren/mottagaren. Texten ska kunna läsas utanför sitt sammanhang, den ska vara självbärande.“Jaget”= skribenten syns inte.
Handling, trovärdighet
Din tankegång framgår. Du tolkar textens budskap och tema på ett konkret (bokstavligt) plan. Du ger exempel som passar i sammanhanget. Du använder citat för att beskriva och motivera dina tankar och åsikter.
Din tankegång framgår. Du tolkar textens budskap och tema på ett bildligt plan. Du ger exempel, både gällande det individuella och det allmänna, som passar i sammanhanget och fördjupar/breddar resonemanget. Du använder citat för att beskriva och motivera dina tankar och åsikter.
Din tankegång framgår. Du tolkar textens budskap och tema på ett bildligt plan. Du ger exempel som är nyanserade och passar i sammanhanget och fördjupar/breddar resonemanget. Din text innehåller och balanserar det individuella och det allmänna, detaljer och helhet. Du använder citat för att beskriva och motivera dina tankar och åsikter.

Struktur

E
C
A
Organisation av innehållet och textbindning
Din text är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Du använder enkla sambandsord t.ex. ”och, eller, senare, därför”.
Din text är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Du använder varierande sambandsord för att strukturera texten t.ex. ”på grund av, detta leder till, eftersom, trots detta, för det första, ytterligare, sist men inte minst”.
Din text är sammanhängande och välstrukturerad med tydligt fokus på ämnet. Den har styckeindelning, samt en effektiv inledning och avslutning. Rubriken är passande och relaterar till textens budskap. Du använder varierande sambandsord för att strukturera texten t.ex. ”på grund av, detta leder till, eftersom, trots detta, för det första, ytterligare, sist men inte minst”.

Språk och stil

E
C
A
Ordval, tempusbruk, meningsbyggnad, formulering, stil
Ditt ordval är enkelt. Tempusbruket är i huvudsak korrekt. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, enkel och föga varierad. Din text innehåller språkfel, men som inte stör förståelsen.
Ditt ordval är passande och varierat. Tempusbruket är korrekt, och är anpassat efter olika tidsperspektiv. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, och visar på viss variation. Du anpassar till viss del stil efter ämne/situation.
Ditt ordval är träffande (precist), varierat och specifikt. Tempusbruket är korrekt, och är anpassat efter olika tidsperspektiv. Meningsbyggnaden är korrekt, varierad och träffsäker (precis). Du anpassar stil efter ämne/situation.

Skrivregler

E
C
A
Skiljetecken, stavning, stor bokstav
Din text är relativt korrekt. Den visar viss formell osäkerhet som inte förstör kommunikationen.
Din text innehåller få formella fel. Din stavning är i stort korrekt, och du använder olika skiljetecken.
Din text innehåller få formella fel. Din stavning är i stort korrekt, och du använder olika skiljetecken med säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: