Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bokstäver

Skapad 2018-01-18 15:29 i Fyrisvallens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Barnen visar ett intresse för bokstäver, framför allt bokstäverna i sitt namn. De vill skriva sina namn och ser skillnad på små och stora bokstäver men förstår inte att det är samma bokstav alla gånger. De börjar även att ljuda bokstäverna när de skriver sina namn. Vi pedagoger vill utmana barnen att upptäcka sina namns bokstäver men även att se att flera barn har samma bokstav. att varje barn ska få en möjlighet att försöka skriva sitt namn om intresse finns.

Innehåll

Mål/syfte: vi vill väcka barnens nyfikenhet för bokstäver. Att känna igen bokstäverna i sitt namn. Att se likheter och olikheter i bokstäver i varandras namn. Att upptäcka antal lika bokstäver i varandras namn. Att känna igen bokstavens form och ljud. Att skriva sitt namn.

Vad: titta på varandras namn och dess bokstäver, se likheter, olikheter, bokstävernas form och ljud. 

Hur: arbeta med barnens begynnelse bokstav; hur ser den ut? Vilken form har den? Hur många har samma begynnelse  bokstav?, hur många har samma bokstav i sitt namn? Hur låter bokstäverna? Skapa bokstäver i olika material. Forma bokstäver med sina kroppar i mindre grupper. Räkna antal bokstäver och föra enkel statistik hur många som har samma bokstav i sitt namn t. ex. Att skriva bokstäver och sitt namn. Hitta saker i närmiljön som börjar på olika bokstäver som representerar barnens begynnelse bokstav. Arbeta med rimmord för olika bokstäver. 

Vem: arbeta både i stor grupp men också i mindre grupper.

När: Från januari-18 och framåt så länge intresset från barnen håller i sig.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: