Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sångsamlings GPP

Skapad 2018-01-18 15:34 i Klackerups förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Att sjunga är ett härligt sätt att få in många olika begrepp.

Innehåll

Syfte

 • Vi vill att barnen ska känna gemenskap och glädje i att sjunga och röra sig tillsammans och våga tro på sin egen förmåga

Läroplansmål i fokus

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

strategier: Vi sjunger efter maten varje dag och har återkommande sånger som barnen känner sig trygga med och tar med några nya sånger som utmanar. Vi har ett sångdiagram som förtydligar vems tur det är att välja sånger.

 

 

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

strategier: Vi sjunger ofta rörelse sånger och gör sånglekar för att utmana barnens motorik.

 

 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

strategier: Vi förstärker med tecken som stöd vilket ger alla barn en möjlighet att delta aktivt och få förståelse för det vi sjunger. Vi arbetar med samma sånger under en till två veckor för att kunna ge barnen möjlighet till begreppsförståelse och kunna lära sig tecken till sångerna.

 

 

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 strategier: Vi använder oss av sånger som ger möjlighet till många olika uttryckssätt.

 

 

 

 

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp

 • Vi observerar hur de olika sångerna engagerar barnen och reflekterar över hur det fungerar på våra planeringar.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: