Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The boy in the striped pajamas: läsförståelse, läsflyt, boksamtal

Skapad 2018-01-18 15:40 i Torpskolan Lerum
Eleverna har läst boken " The boy in the striped pyjamas" och besvarat frågor om den lästa texten, både muntligt och skriftligt. Frågorna beskriver både innehållet i boken samt är beskrivande. Kursen avslutades med ett skriftligt prov där ni arbetade med läsförståelse, översättning och egen textskrivning.
Grundskola 9 Engelska
I samarbete med historieundervisningen läser vi boken "The boy in the striped pajamas" som utspelas under andra världskriget.

Innehåll

Uppgift och bedömning

Klassen läser tillsammans The Boy in the Striped Pajamas. Varje vecka får klassen ett antal sidor ni ska läsa och arbeta med. Vi tränar läsförståelse/läsning genom att:

- Enskilt skriva om boken utifrån olika typer av frågor om bokens innehåll.  

- I grupp eller helklass diskutera bokens innehåll. 

- Skriva ner och kolla upp förståelsen av obekanta ord och uttryck.

- Läsa högt (träna läsflyt) för några andra elever i läsgrupper. 

 

Jag kommer att bedöma er läsförståelse genom att:

- Ni lämnar in era skrifliga svar på frågor om boken (lämnas in i 4 delar allteftersom vi läser boken).

- Ni spelar in samtal där ni i grupperdiskuterar boken.

- I samtelet kommer även din muntliga förmåga att bedömas, d.v.s. hur aktiv du är, hur väl du uttrycker dig på engelska och visar att du förstått bokens helhet och detaljer.

Uppgifter

 • Questions part 1

 • Questions part 2

 • Questions part 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9

Matriser

En
The Boy in the Striped Pajamas: läsförståelse

DELAR AV KUNSKAPSKRAVEN I ENGELSKA från Lgr - 11

E
C
A

Reception:

E
C
A
Läsförståelse
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta en del tydliga detaljer i "The boy in the striped pajamas"
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta centrala detaljer i "The boy in the striped pajamas"
Du kan förstå såväl helhet som centrala detaljer i "The boy in the striped pajamas".
Hur du visar vad du förstått
Du visar din förståelse genom att kortfattat men översiktligt (generellt) redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Du visar din förståelse genom att välgrundat och ganska utförligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat (ur olika perspektiv) redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift:

E
C
A
Variation (både ordförråd och meningsbyggnad)
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i såväl tal som skrift. Du deltar ganska lite i samtalet och visar grundläggande förståelse för bokens innehåll.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i både tal och skrift med visst flyt och anpassning till situationen. Du deltar ganska aktivt i samtalet och visar god förståelse för bokens innehåll.
Du kan formulera dig varierat, tydligt och sammanhängande i tal och skrift men flyt och anpassning till situationen. Du deltar aktivt i samtalet och visar mycket god förståelse för bokens innehåll.
Strategier (samtal)
Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån förbättrar kommunikationen.
Du kan välja och använda dig av fungerande strategier som förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: