Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2018-01-18 15:56 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 Teknik Fysik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla din analysförmåga och din begreppsliga förmåga

Bedömning - vad och hur

Vad: Du ska kunna förklara:

 • rita en atom och sätta ut delarna
 • hur det bildas el
 • statisk elektricitet och ge några exempel
 • elektrisk elektricitet och ge några exempel
 • hur det kommer ström till husen
 • olika kraftkällor som ger el
 • elsäkerhet utomhus
 • elsäkerhet inomhus
 • hur man kan få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri (även kunna rita det)

Vi bestämmer i klassen hur man ska redovisa vad man lärt sig.

Undervisning och arbetsformer

Läsa texter, titta på filmer, skriva i no-häftet samt göra försök med elektricitet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: