Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4

Skapad 2018-01-18 15:57 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att lösa problem i vardagssituationer.
Du ska utveckla din förmåga att välja lämpligt sätt att lösa problem med.
Du ska utveckla din förmåga att tala om hur du tänkt (tal, skrift, bild och handling).

 

Bedömning - vad och hur

Vad:

Taluppfattning - läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000, läsa av och sätta ut tal på tallinje, udda och jämna tal

De fyra räknesätten - huvudräkning och skriftliga räknemetoder

Geometri - mäta och växla mellan olika längdenheter, mäta och rita sträckor, namnge och rita rektangel, kvadrat, triangel och cirkel,  räkna ut omkrets och area, avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig, förstå vad som menas med förstoring och förminskning, förstå och använda skala

Tabeller och diagram - hämta uppgifter ur tabeller, ordna fakta i en tabell, läsa och rita stapeldiagram

Tid - kunna räkna med tid och känna till de olika enheterna, beräkna tidsskillnader, skriva datum, klockan

Problemlösning - att kunna använda olika metoder vid problemlösning

Hur:

 • muntliga förklaringar till uppgifter
 • skriftliga beräkningar 
 • deltagande i matematiska diskussioner och samtal
 • eget ansvar för sitt lärande
 • resultat på tester

 

Undervisning och arbetsformer

 • arbete i helklass, halvklass och i grupp
 • samtala om matematik
 • räkna uppgifter ur matteboken Koll på matematik 4
 • problemlösning
 • arbeta praktiskt med aktiviteter och spel
 • lösa olika typer av uppgifter själva, i par och i grupper
 • använda i-pads
 • övningar i Bingel

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: