Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldens hemlighet

Skapad 2018-01-18 16:01 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 5 – 0 Svenska som andraspråk Svenska
Vi läser tillsammans boken "Eldens hemlighet", skrivet av Henning Mankell. Vi lär känna ett barns livsöde, hur det är att växa upp på en annan plats och hur en olycka kan förändra livet.

Innehåll

Syfte

Vilka delar av ämnets syfte ska undervisningen i det aktuella arbetsområdet täcka?

Vilka kunskaper/ förmågor ska eleverna utveckla?

Du ska utveckla din förmåga att läsa och analysera den skönlitterära boken "Eldens Hemlighet".

Du ska utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift.

 

Centralt innehåll

Öva olika lässtrategier så att du kan förstå och tolka texten och textens budskap.

Öva strategier för att skriva olika typer av texter.

Skapa text där bild och ord samspelar.

Läsa text som belyser olika människors livsvillkor.

 

 

Förväntat resultat (kunskapskrav)

 

Jag
Läser den skönlitterära boken ”Eldens hemlighet” med

flytgott flyt

mycket gott flyt

Använder   ”Läsfixarna”

kan namnge två läsfixare

kan namnge och förklara tre läsfixare

kan namnge, förklara och använda sig av alla läsfixarna

Visar läsförståelse som är

grundläggande

förklarar i stora drag vad som händer i boken

god

förklarar i stora drag vad som händer i boken samt varför

mycket god

förklarar i stora drag vad som händer i boken samt varför och vad som kunde ha hänt istället

Gör sammanfattning av boken som är

enkel

i stora drag vad boken handlar om

utvecklad

mer detaljerad

välutvecklad

väl detaljerad och informativ

Beskiver sin upplevelse av läsningen

på ett enkelt sätt

 

på ett välutvecklat sätt

Tolkar och för resonemang utifrån egna referensramar, om tydligt framträdande budskap i ”Eldens hemlighett”till viss del är underbyggda


kan förklara ett budskap med boken

relativt väl underbyggda


kan förklara två budskap med boken

samt se likheter och skillnader med mitt liv

väl underbyggda


kan förklara  tre budskap med boken

samt se likheter och skillnader med mitt liv

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Bilderna och sammanfattningen av boken samspelar någorlunda.

Bilderna och sammanfattningen av boken samspelar.

Bilderna och sammanfattningen av boken samspelar så att budskapet med texten förstärks.

Formativt lärande i svenska åk 5

Boken Eldens hemlighet 

 

Viktiga ord och begrepp

Okuvlig, mina, synonym, referensram, resonemang

 

Undervisning/arbetsformer

Vi arbetar med högläsning på olika sätt. Stafettläsning, gruppläsning, läraren läser. Eleverna läser också i läsgrupper. Vi tillverkar våra egna häften där vi samlar intryck, uppgifter, bilder efter varje kapitel.

 

Tidsåtgång

 

Du ska arbeta med boken två svensklektioner i veckan. Vecka 6 beräknas vi ha läst färdigt boken och då kommer bedömningen läggas ut på Unikum.Examinationsuppgifter (Bedömningsuppgifter/ redovisningsuppgifter)

 

Du bedöms under arbetstidens gång och kommer få återkoppling kontinuerligt. Sedan, när ditt häfte är färdigt så kommer jag göra en samlad bedömning som läggs ut på Unikum innan sportlovet.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: