👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Slöjd Åk.4 Ht. 2018

Skapad 2018-01-18 18:35 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola F
Slöjd

Innehåll

 

LPP – Lokal Pedagogisk Planering HT. 2018

 

 

 

SLÖJD

 

år 4

 

 

 

Syfte

 

 

 

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för eleverna att tänka och uttrycka sig. Slöjden är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar, såväl som manuellt som intellektuellt arbete i förening, vilket stärker tilltron till elevernas förmåga att klara uppgifter i det dagliga livet.

 

 

 

Undervisning i ämnet träslöjd ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. Eleverna skall även utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion samt få förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremålens estetiska uttryck.

 

 

 

Ur det centrala innehållet

 

 

 

Undervisningen i träslöjd ska bl.a. behandla följande centrala innehåll:

 

- Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och används.

 

- Materialens egenskaper och deras användningsområden.

 

- Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas och hur de kan följas.

 

- Slöjdarbetets olika delar, idéutveckling, framställning och värdering.

 

 

 

Vad vi skall lära oss

 

 

 

- Få kunskap om de verktyg, redskap och maskiner som används i slöjdsalen.

 

- Känna till de olika material som kommer till användning i träslöjden.

 

- Arbeta efter en ritning på en båt.

 

- Tillverka en båt där mätning, figursågning, filning och målning ingår.

 

- Tillverka fritt valda slöjdarbeten med lämpliga material och metoder.

 

- Utvärdera slöjdarbetena.

 

 

 

 

 

Arbetssätt och bedömning

 

 

 

I slöjdsalen arbetar vi med att framställa föremål med material, verktyg och arbetsmetoder som är anpassade för årskursen. Vi växlar mellan gemensamma genomgångar, individuellt arbete och en kontinuerlig uppföljning av arbetsprocessen. Jag bedömer dina förmågor i slöjdarbetets olika delar såsom idéutveckling, överväganden samt användning av material och verktyg under arbetsprocessen vid tillverkning av föremålen. Jag bedömer även dina aktiviteter och arbetsinsatser under lektionerna.