Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pippi på besök

Skapad 2018-01-18 19:08 i Personal Lorensberga förskoleområde Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Ett temaarbete runt Pippi långstrump med fokus på barnens språkutveckling.

Innehåll

BAKGRUND

Pippi Långstrump är en bekant och populär figur för våra barn och därför väljer vi att starta upp ett Tema kring Pippi Långstrump, med fokus på barnens språkutveckling. Vi vill försöka väcka ett intresse för böcker hos barnen och stimulera deras språkutveckling på bästa sätt, eftersom vi har flera med annat modersmål.

METOD

Vi startar upp genom att Pippi kommer till avdelningen på besök och har med sig det material som vi kommer arbeta med under temats gång. Våra barn uppskattar sång och därför kommer vi använda oss av Pippi-sången både vid samling och grupparbete. Pippi kommer ha med sig böcker om henne, språklåda och andra aktiviteter och övningar för barnen att sedan arbeta med i smågrupper.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar under arbetets gång genom att lyssna, observera och fotografera. Vi dokumenterar i Unikum.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi följer upp arbetets gång på våra fredagsplaneringar, samt studiedagar.

Utvärdering av hela arbetet görs i slutet av terminen.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: