Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bully, week 4-9

Skapad 2018-01-18 21:34 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Engelska
During these weeks we will work with a movie called Bully. We will practice your ability to understand when you listen, but also how you speak and write about the movie in English.

Innehåll

Material: 

* Ipad

You will gain (få) knowledge (kunskap) by:

* Instructions here at Unikum so you know what to do

* Watch movie "Bully"

* Do exercises in the classroom related to speaking

* Prepare own individual presentation

* Write a summary of the movie

* Work with response list - own text

* Give each other response 

 

Schedule: 

Week 4 Introduction and start to watch Bully

Week 5 Continue to watch Bully + start with individual presentation

Week 6 Finish individual presentation (Thursday at Showbie) + start with writing exercise

Week 8 Continue with writing exercise

Week 9 Finish writing exercise and work with response list + hand in writing exercise (Thursday at Unikum) 

WHAT are you going to do?
Choose two of the points and prepare an oral presentation. The presentation should be at
least 2 minutes long.

HOW are you going to do it?
Use examples from the movie and examples from real life. Take notes and prepare what you are going to say. Be specific/detailed when you talk and explain your thoughts
(Ex: I get very mad when I watch the movie because it feels like the pricipal doesn't do anything about it and is blaming the wrong people, for example she doesn't listen to the kid who doesn't want to shake hands with the person who......... )

WHEN will you do it?
Use the lessons to prepare yourself. Record if you have time, otherwise you record at home and hand in at Showbie.


HOW do you start?
Read the question that you chose and then start present your discussion/answer.

A few useful phrases you might want to use in your presentation:

Because of- för att/därför att on the other hand- å andra sidan

although- trots att, även om in spite of/ despite- trots att

even if / even though- även om furthermore- dessutom

Points to discuss:

* Who do you think is responsible for bullying at school? Compare how parents, teachers and students can act to prevent bullying. In what way did some of the teachers in the movie make mistakes?

* As a classmate, what can you do when you notice someone being bullied? Please explain and feel free to use examples from the movie.

* How is bullying prevented at you school? Do you think your school has a good way of preventing bullying or are there other ways that you think could work better? Be careful not to mention specific people in your examples.

* Many children and teenagers spend a lot of time on different websites for social media (facebook, instagram for example), where do you draw the line for bullying on the internet? Who is responsible here?

 

Uppgifter

 • Writing exercise - Bully

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Bully, week 4-9

På väg
E
C
A
Speaking - individual presentation
Jag har tagit med punkterna. En engelsktalande person har svårt att förstå vad jag menar.
Jag har tagit med två punkter och visat att en engelsktalande person kan förstå när jag pratar engelska. Jag kan också förklara varför jag tycker som jag gör.
Jag har visat att jag har ett bra uttal samt stort och varierat ordförråd.
Jag har visat att jag har ett mycket varierat och avancerat ord samt uttrycksförråd. Jag har också visat mycket bra uttal.
Writing exercise
Jag har inte svarat på alla frågor. En engelsktalande person har svårt att förstå min text.
Jag har svarat på alla frågor och en engelsktalande person kan förstå min text.
Jag har följt listan för respons så att jag får nästan helt korrekt grammatik och stavning. Jag har visat att jag använder ett stort ordförråd och försöker variera de ord och meningar jag använder. Jag har gett respons till minst en person.
Jag har följt listan för respons så att jag får helt korrekt grammatik och stavning. Jag har visat att jag använder ett varierat och stort ord samt uttrycksförråd.
Comparisons
Jag har enbart tagit med antingen likheter eller skillnader i det svenska och amerikanska skolsystemet.
Jag har skrivit om enstaka likheter och skillnader i det svenska och amerikanska skolsystemet.
Jag har skrivit om några skillnader och likheter och kan förklara varför det kan vara så.
Jag har skrivit om många skillnader och likheter och kan på ett ingående sätt förklara varför det kan vara så.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: