Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och kommunikation

Skapad 2018-01-19 08:21 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Vi ska utforska, bygga och konstruera med olika material.

Innehåll

Vi utmanar barnen genom att tillföra olika material för attt bygga och konstruera.

För att utmana kreativiteten kommer vi att blanda känt material med naturmaterial samt material vi annars inte tänker att vi kan konstruera med.

Vi vill öka kunskapen och begrepp hos barnen kring vad det gäller hypoteser, det vill säga; "Vad händer om ..., Varför blev det så, Vad hände, Varför, Hur kan vi göra annorlunda. Barnen ska också utmanas att rita av sina konstruktioner samt göra egna enklare ritningar att bygga, konstruera efter.

Ett av våra mål är att erbjuda barnen rika tillfällen på undervisning genom olika sorters aktiviteter, material, och metoder. För att utmana barnen har vi höga förväntningar och uppmuntrar alla barns första språk.

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: