Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnarna VT 18

Skapad 2018-01-19 08:21 i Björkbackens förskola Bollnäs
De äldsta barnen som ingår i gruppen Björnarna ska under några veckor få utforska vatten på olika sätt. Vi genomför experiment och knyter an till våra målområden i Grön Flagg.
Förskola
Barnen i gruppen Björnarna kommer under några veckor få möjlighet att utforska vatten på olika sätt. Vi kommer att genomföra experiment och knyta an till våra mål i Grön Flagg.

Innehåll

Nuläge

Barnen kan uttrycka mycket av sina tankar just nu och diskuterar gärna omkring allt mellan himmel och jord. Vi vill jobba vidare med våra målområden i Grön flagg och väcka barnens intresse för jordens resurser. Eftersom vi i personalen fått en utbildningsdag omkring experiment med vatten beslutade vi att börja jobba med vatten som tema tillsammans med barnen. Att göra experiment är något som barnen verkar tycka är spännande. Vi ser det som en möjlighet för barnen att få uttrycka sina tankar och lyssna på varandra och samtidigt väcka ett intresse för naturvetenskapliga begrepp.

 

Mål

Att tillsammans med barnen genomföra några experiment med vatten.

Att prata om vad vi tror ska hända (ställa hypoteser) och sedan uppleva och prata om det som händer.

Att tillsammans med barnen utforska nya begrepp omkring vatten.

Att komma fram till något som vi kan göra för att vara rädda om resursen vatten.

Att stärka vikänslan i gruppen och var och ens självkänsla.

 

Syfte

Att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig på olika sätt och lyssna på varandras idéer.

Att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt kunnande om vatten och vattnets kretslopp.

Att barnen ska få möjlighet att ställa frågor och samtala om naturvetenskap.

Att barnen ska lära känna varandra och skapa nya relationer inom grupperna

 

Vi vill att barnen ska utveckla detta eftersom analysförmåga, kommunikativ förmåga och begreppsförmåga är några av ”The Big 5” som de behöver för att gå vidare i sitt lärande. Vi tänker att femåringarna kan ta viktiga steg när det gäller detta nu.

 

Genomförande

Måndagar, tisdagar och onsdagar träffas Björngrupperna från Tallen och Kotten.

Vecka 3: Svävande potatisen

Vecka 4: Vatten och olja. Frysa vatten i filmburkar, frysa vatten i ballonger

Vecka 6: Måndag: Isballong II.

               Tisdag: Måla på snö

                Onsdag: Såpbubblor

Vecka 7: Måndag: Lek med ytspänning. 

               Tisdag: Dagens kompis

                Onsdag: Magiska blomman s. 23

Vecka 8:  Måndag: Bläckfisken Bertil s. 39

                Tisdag: Dagens kompis

                 Onsdag: Marmoreringsfärg s. 36

Vecka 9:   Måndag: Kromatografi s.32

 

Torsdagar och fredagar träffas vi på respektive avdelning för reflektion och skapande aktiviteter med vatten som tema.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar med foton och text omkring det vi ser och det barnen säger vid varje experiment. Vi lägger det som bloggar i Björngrupperna. Kanske behöver vi också dra ut bilder att sätta upp på väggen för att möjliggöra spontana reflektioner för barnen. 

En pedagog ansvarar för aktiviteten och den andre dokumenterar.

När barnen kommit igång med att prata om våra experiment vill vi också att de ska få prova att rita vad som händer.

 

Ansvar

Åsa och Marie P.

 

Uppföljning

Vi utvärderar de måndagar då vi har tidig d v s var tredje måndag. Vi gör då också en ny planering hur vi går vidare för att nå målen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: