Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 8 - Islam

Skapad 2018-01-19 08:39 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
På 600- talet började en ny religion spridas på den Arabiska halvön. Det var tron på en enda gud, Allah. Religionen kom senare att kallas för islam och de som tror på den kallas muslimer. På kort tid har Islam blivit Europas och Sveriges näst största religion. För att kunna förstå det samhälle vi lever i krävs det att vi har insikt i hur och varför andra människor handlar på det sätt de gör. Vi ska nu ta reda på islams grundtankar för att sedan kunna jämföra dem med judendomen och kristendomen.

Innehåll

Tjena alla SO-älskare! 

Nu är ett nytt ämnesområde påbörjat och vi inleder det med att börja med religionskunskap, med fokus på Islam, så himla spännande! Planeringen för detta moment ser ni nedan.

 Religionskunskap Islam 

 

Matriser

Re
RELIGIONSKUNSKAP åk 8

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

------->
------->
------->
------->
1. Analysera
  • Re
Eleven har viss kunskap om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
2. Analysera och jämföra
  • Re
Med stöd kan dessutom eleven resonera om några likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
3. Undersöka och analysera
  • Re
  • Re
Eleven kan med stöd beskriva enkla samband om hur religioner kan påverkas av och påverka samhället.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
4. Analysera
  • Re
Eleven kan till viss del föra enkla resonemang om livsfrågor.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
5. Reflektera och värdera
  • Re
Eleven kan med stöd resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
6. Hantera information
  • Re
Eleven kan med stöd söka information om religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: