Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

12-gruppen vt-18

Skapad 2018-01-19 09:32 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Vi är en stor förskola och barn födda 2012 är fördelade på 5 olika avdelningar. Efter utvärderingen vi hade med barnen HT-17 framkom det att barnen vill fortsätta med 12-gruppen. Under höstens träffar byggde barnen nya "kompis"- relationer som de nu under våren kan utveckla ytterligare, främst genom leken. I ett långsiktigt perspektiv, hoppas vi, att de fortsätter utveckla sina relationer ytterligare i förskoleklassen.

Innehåll

Nuläge

Vi är en stor förskola och barn födda 2012 är fördelade på 5 olika avdelningar. Efter utvärderingen vi hade med barnen HT-17 framkom det att barnen vill fortsätta med 12-gruppen. Under höstens träffar byggde barnen nya "kompis"- relationer som de nu under våren kan utveckla ytterligare, främst genom leken. I ett långsiktigt perspektiv, hoppas vi, att de fortsätter utveckla sina relationer ytterligare i förskoleklassen.

 

Mål

Att barnen ska få förståelse för att de är jämngamla och kommer att gå i förskoleklass samtidigt. Att leka tillsammans med andra barn och få ett samspel.

Mål:

- samarbete

- turtagning

- jämställdhet

- utveckling och lärande

- värdegrund

 

Syfte

 Vi vill att barnen ska känna trygghet i varandra. Att få en större social förmåga.

Att barnen ska lära känna varandra över avdelningarna.

 

Genomförande

Genom att träffas kontinuerligt och genomföra olika aktiviteter t ex lekar, samarbetsövningar och uppgifter.

Barnen som ska delta är de som ska börja förskoleklass samtidigt hösten 2018. 

Tidsplanen är för VT-18.

 

Dokumentation under lärprocessen

Varje tillfälle kommer att dokumenteras. Det kan t ex vara genom uppgiftspapper, foton mm.

Dokumentationen kommer att dokumenteras digitalt.

Alla ansvarar för dokumentationen.

Ansvar

Linda, Terese och Maria.

Uppföljning

I slutet på mars har vi gemensam utvärdering tillsammans med barnen.

Vi pedagoger kommer att tillsammans med barnens synpunkter, samt vad vi själva reflekterat över, göra en utvärdering.

 

Kopplingar till läroplanen

  • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: