Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck samhälle/Medier

Skapad 2018-01-19 10:17 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vad är ett samhälle? Lagar, regler och normer? Hur påverkas vi av medierna? Mediernas roll, reklam och vad är sant? Detta och lite till ska vi lära oss mer om.......

Innehåll

Vad ska eleven lära om?

När vi arbetat klart ska du kunna svara på frågorna;

Vad är ett samhälle?

På vilka sätt formas och förändras samhället?

Är all samhällsförändring positiv?

På vilka sätt kan vi märka att Sverige har förändrats?

Vad är en norm? lag? regler?

Vad är samhällskunskap? Hur tänker man i SO?

Mediernas roll i samhället. Demokrati/Diktatur

Hur internet har förändrat vårt sätt att leva.

Hur tänker man källkritiskt?

Reklam, vad är det?

 

Hur ska eleven lära?

Läroboken + övningsboken

Digitalmedia

"studiebesök" i verkligheten

Diskussioner

Bedömning; Vad ska bedömas?

Målen och syftet med kapitlet är att du ska kunna besvara följande frågor:

 • Ge ett svar på frågan: Vad är ett samhälle?
 • Vilka för-och nackdelar finns det med att leva tillsammans i ett samhälle?
 • Hur påverkas vi av medierna?
 • Massmediernas roll i samhället.
 • Varför finns det reklam?
 • Källkritik, Vad är sant?
 • Skriva en mening eller fler där följande begrepp ingår:
 • samhälle, lagar, makt och förändring.
 • Kommunikation, propaganda.
 • Sociala medier, demokrati
 • Källkritik och reklam

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförandet av olika arbetsmoment.

När ska det bedömas?

Under VT-2018

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
  SO  7-9
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  SO  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Sveriges grundlagar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val och skapa opinion i sociala medier.
  SO  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel i sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  SO  7-9
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  SO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i såväl digitala som andra medier. Hur man kan urskilja budskap, avsändare och syfte.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: