Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2018-01-19 10:24 i Apelskolan Falkenberg
Teni VT18
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi kommer lära oss om olika tekniska lösningar i vardagen. Vi kommer lära oss om hållfasta och stabila konstruktioner och vilka material man kan använda sig av. Vi kommer titta på olika uppfinningar och själva försöka komma på nya uppfinningar utifrån olika behov.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Metakognitiv förmåga:    - Lösa problem med anpassning till olika situationer.

                                        - Pröva och ompröva.

Begreppslig förmåga:     - Använda begrepp i nya sammanhang.

Procedurförmåga:          - Söka, samla, strukturera och kritiskt granska information.

Kommunikativ förmåga: - Motivera och presentera

Du ska kunna beskriva några tekniska lösningar som finns i din vardag. 

Du ska kunna några grundläggande tekniska lösningar som betytt mycket för vår utveckling. 

Du ska förstå vad hållfasta och stabila konstruktioner kan vara och kunna ge några exempel på material som passar till olika byggen.

Du ska lära dig om någon uppfinnare och dess uppfinning. 

Du ska själv fundera på något du saknar i din vardag och skapa en skiss av en framtida ny uppfinning. 

Bedömning - vad och hur

Hur du använder dina förmågor, utifrån de förmågor vi valt att ta med.

Hur du visar att du förstår vad det finns för tekniska lösningar och kunna ge några exempel från förr och nu. 

Hur du kan använda visst material för att bygga hållfasta mindre byggen. 

Hur du förstår vad några material kan användas till.

Att du lyckas hitta på en ny uppfinning utifrån ett eget eller någon annans behov och skapa en skiss. Skissen ska sedan presenteras.

Undervisning och arbetsformer

- Vi vill se filmer

- Vi spela spel på ipaden

- Vi vill göra en gemensam bok med uppfinningar

- Vi vill komma på egna skisser och sedan bygga hållfasta konstruktioner av det

- Vi vill utifrån något behov komma på en ny uppfinning och ha en vernissage 

- Vi vill bygga saker hemma och ta med till skolan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: