Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen vaknar!

Skapad 2018-01-19 12:09 i Tallkottens förskola Helsingborg
Förskola
Våren har kommit. Det börjar bli varmare ute och skogen lockar med nya upplevelser jämfört med vad den erbjudit under hösten och vintermånaderna.

Innehåll

Tankar inför våren- 2018. 

Barnen är viktiga, de är vår framtid.

Vi vill göra oss nyfikna på vad våra barn upptäcker i skogen vid denna årstiden, vi tillbringade många stunder i skogen under vintern och  vill nu upptäcka skogen när den vaknar till liv igen. 

I tankarna inför den kommande månaden  har vi gemensamt lyft vikten i att kunna stanna upp, gå nära och mötas i olika konstellationer kring utmanande erbjudanden ute och inne. Vi har lyft fram tankar på att fördjupa oss i naturen inne i vår verkstad och blandar nu in vårens färger. Pedagogerna ska använda 100-språklighet för att fördjupa och stimulera barnens lärprocesser. Idag jobbar vi mycket med "lek och fantasi" och det kommer vi att fortsätta med.

Våra vetgiriga barn får visa oss vägen!

 

Nyfikenhetsfråga:

Vi tänker att nyfikenhetsfrågan växer fram allt eftersom att barngruppen och pedagogerna börjar mötas i våra lärmiljöer ute och inne.

Tankekartor kommer att hjälpa oss att hitta nyfikenhetsfrågorna.

 

Verksamhetsmål:

Hållbar utveckling, detta tycker vi att vi jobbar på genom att vi håller fast vid vårt tema; Barns relation till naturen.

Hållbar utveckling, land-art, hur tänker vi? vad vill vi åstadkomma? hur presenterar vi det för barnen?

Vi vill bygga upp detta i skogen, under april och maj månad. Vi inspirerar barnen genom att vara aktivt deltagande pedagoger som visar vägen och på så sätt få  barnen att aktivt  delta och "dra sitt strå till stacken" . Vi dokumenterar efter varje tillfälle och försöker bevara, bygga ut, restaurera och samtidigt hela tiden ha i fokus att det är barnens fantasi och tankar som leder oss framåt i processen. 

Barns inflytande, Pedagogerna kommer att  vara nyfikna pedagoger och tillsammans med våra nyfikna barn dokumenterar vi  med fokus på barnens möten i de olika aktiviteterna som kontinuerligt erbjuds. 

De flesta barnen har utvecklat sitt språk under höstterminen och kan nu på ett helt annat sätt föra en dialog och sätta små ord och meningar på vad dom tänker och reflekterar över. Barnens inflytande över verksamheten växer och deras delaktighet blir större. Vi pedagoger har lättare för att förstå vart barnen är på väg och hur barnen vill att det ska bli. 

Lek och fantasi,  Vi kopplar samman "Hållbar utveckling" och "Lek och fantasi" med att jobba mer med naturens/ skogens eget material både ute och inne. Vi plockar med med oss "Kråkan" ut och han får sällskap av vår ekorre, båda får visa vägen för fågel/ djur-livet i skogen. Vi låter barnen visa oss vägen och väntar in barnen, tar barnen upp fågelholks-spåret? ev kommer nu vår fågelholk att ikläda sig vårskrud. 

Ännu en gång får våra  barn visa oss vägen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: