👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ASL - Att Skriva Sig till Läsning

Skapad 2018-01-19 13:02 i Gantofta skola Helsingborg
ASL - att skriva sig till läsning
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3) Bild
Vi jobbar med "Att skriva sig till läsning" Det innebär att: • skrivandet delvis sker på iPad • (eleven arbetar med talsyntes, dvs eleven hör bokstaven ljud och ordet som skrivs) • vi betonar innehållet istället för formandet av bokstäver • vi tränar på och stärker finmotoriken genom att rita, måla, klippa, forma mm • pararbete - vi lär i samspel med andra

Innehåll

SYFTE

Läsinlärning genom att delvis skriva texter på iPad.

Utveckla skrivandet.

 

Mål

Genom arbetet med ASL ska eleven utveckla följande:

 • läsa texter med flyt
 • skriva meningar med stor bokstav och punkt
 • skriva med mellanrum mellan orden
 • skriva beskrivande meningar
 • berätta och förklara så att andra förstår
 • återberätta något du hört eller läst
 • illustrera din text 

Arbetssätt

 • Vi  använder oss av iPad och talsyntes för textskapande.
 • Vi  arbetar med texter i olika genrer t.ex. berättelser och faktatexter.
 • Vi skriver texter med skrivkompis.
 • Vi  samtalar, har gemensamma genomgångar och muntligt berättande i helklass och i grupp.
 • Eleverna lästränar på sina texter och läser upp för någon/ några.
 • 4-hörn med stationerna: skriva - motorik - skapa - bygga

Redovisningsform

Du redovisar genom att klistra in din text i din sugarbok.

Bedömning

Vi kommer att göra bedömningen i matrisen "Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3