👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemble åk 7

Skapad 2018-01-19 13:25 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Ensemble
Grundskola 7 Musik
I några veckor ska ni bilda musikband där ni ska träna in en låt tillsammans på gitarr, piano, bas och trumset. Ni ska även göra en egen tolkning av låtens upplägg.

Innehåll

I några veckor ska ni i grupp lära er att spela tillsammans en låt där varje person spelar gitarr, piano, bas eller trumset. Ni ska utifrån en ackordanalys på en låt hitta ert eget upplägg och avsluta genom att spela upp er låt för de andra i klassen. 

Bedömningen kommer att göras utifrån spelteknik och tajming i förhållande till gruppen och förmågan att bearbeta låten till ett eget upplägg.

Steg 1

 • Du följer rytm med viss säkerhet
 • Du kan spela enkla melodier/baskomp/trumkomp med viss tajming
 • Du kan byta ackord med visst flyt
 • Du anpassar ditt spel i viss mån till gruppen
 • Du kan bidra till att bearbeta låten till ett eget uttryck

Steg 2

 • Du följer rytm med relativt god säkerhet
 • Du kan spela lite mer tekniskt krävande melodier/baskomp/trumkomp med relativt god teknik och tajming. Ex. två händer pianospel, melodispel gitarr/piano, fler ackord, varierat spelsätt, markering/fill på trumset
 • Du kan byta ackord med relativt bra flyt
 • Du anpassar ditt spel relativt väl till gruppen
 • Du kan bearbeta och tolka låten till ett eget uttryck

Steg 3

 • Du följer rytm med god säkerhet
 • Du kan spela mer tekniskt krävande melodier/baskomp/trumkomp med väl fungerande teknik och god tajming
 • Du kan byta ackord med bra flyt
 • Du anpassar ditt spel väl till gruppen
 • Du kan bearbeta och tolka låten till ett eget uttryck

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9