Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det är kult med matte

Skapad 2018-01-20 17:55 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Under terminen kommer vi utforska olika begrepp inom matematik samt upptäcka matematik i vår omgivning. Detta kommer vi göra genom att undersöka matematiska symboler och miljöer.
Förskola
Matematik finns överallt. Därför att det otroligt viktigt att ge barnen möjlighet att utforska matematikens olika former och begrepp samt upptäcka matematik i sin omgivning.

Innehåll

BAKGRUND

Vi har uppmärksammat att barnen visat ett stort intresse för siffror och räkning. Barnen vill räkna i olika språk på samlingen, de berättar till varandra hur gamla de är, frågar om tid, räknar klossar, sorterar enligt färg osv. 

MÅL

Syftet är att barnen ska utöka sin kunskap om matematik i sin omgivning. Vi vill lägga grunden för ett matematiskt tänkande.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi tar på oss våra "matteglasögon" inomhus men även ute i naturen och på gården. Vi utforskar antal, begrepp och form. Vi bekantar oss med symboler inom matematiken samt funderar ut lösningar på matematiska problem. Detta gör vi bland annat i dagliga lekar men också under olika planerade aktiviteter.

Barnen har också möjlighet att räkna på olika språk samt sjunga sånger som innehåller antal.

För att alla barn ska få tillfälle och våga kommer vi vissa gånger dela in barnen i mindre grupper.

Exempel på matematiska aktiviteter:

 • play doh deg
 • klossar, magneter ( olika konstruktioner, sortera enligt färg, lösa matematiska problem) 
 • balansgång
 • måltider
 • puzzel, spel

 

DOKUMENTATION

Vi fotograferar barnen under aktiviteter. Dessutom dokumenteras aktiviteten i Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg.

Bilder från aktiviteterna kommer finnas tillgängliga för barnen (dokumentation på väggarna). Detta ger ett bra tillfälle för pedagogerna och barnenatt reflektera tillsammans.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

 

Pedagogerna utvärderar muntligt efter aktiviteterna.

Pedagogerna kommer även kontinuerligt reflektera,utvärdera och följa upp temat skriftligen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: