Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa och koppla

Skapad 2018-01-21 00:44 i Hallens Kyrkskola Åre
Mall för pedagogiska planeringar.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Skapa, rita, löda och få det att både lysa och blinka!

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Förväntat resultat

Du ska kunna rita en konstruktion i ett enkelt CAD.program

Du ska kunna löda fasta komponenter på ett kretskort utifrån ett givet kopplingsschema.

Undervisning/arbetsformer

Du ska skapa en konstruktion i Tinkercad som är ett enkelt CAD-program, som sedan ska skrivas ut i 3D-skrivaren.

Du ska i din konstruktion ta med att det ska kunna monteras på lysdioder och den ska kunna dölja ett kretskort och ett batteri. 

Du ska löda lysdioder på ett kretskort utifrån en given instruktion.

Du ska kunna identifiera de olika komponenterna som finns på kretskortet.

Uppgifter bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

-hur väl genomtänkt din konstruktion är och hur väl ditt arbete flyter på.

-hur du själv kan komma med felanalyser och om du själv kan se lösningar på de problem du stöter på.

-hur du arbetar med själva kretskortet och lödningen och hur väl du kan följa en instruktion.

-slutresultatet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: