👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4 - Geometri: vinklar, månghörningar och skala

Skapad 2018-01-21 13:19 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 Matematik
Under den här perioden ska du arbeta med området Geometri. Du kommer arbeta med vinklar och lära dig avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. Du får också öva på att namnge olika månghörningar och beskriva olika geometriska figurer.

I kapitlet ska du också arbeta med skala och lära dig förstå och använda begreppen förstoring och förminskning.

Innehåll

Mål

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • Namnen på olika månghörningar
 • Förstå vad som menas med förstoring och förminskning
 • Förstå och använda skala
 • Förklara begreppen rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, störst vinkel, minst vinkel, månghörning, sida, hörn, naturlig storlek, förstoring, förminskning, skala.

Metod

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Med jämna mellanrum lyfter vi uppgifter/problem på tavlan för att lösa dem tillsammans, se på olika lösningar. Du kommer också att få rita en förminskning eller förstoring av ett givet föremål för att öva på att arbeta utifrån given skala.

Bedömning

 Under det här avsnittet kommer jag att bedöma

 • hur du redovisar dina uppgifter, både skriftligt och muntligt.
 • hur du deltar i samtal och diskussioner kring matematik och matematikuppgifter.
 • hur du använder dig av begrepp som hör till avsnittet.
 • ditt resultat på diagnosen, dvs. hur du visar att du tillägnat dig innehållet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4 - Geometri: vinklar mm

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vinklar - rät, spetsig, trubbig
Du börjar kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du kan med säkerhet avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Vinklar - storleksordna
Du börjar kunna avgöra om en vinkel är större än en annan.
Du kan avgöra om en vinkel är större än en annan.
Du kan med säkerhet avgöra om en vinkel är större än en annan.
Månghörningar - avläsa och tillverka
Du börjar kunna namnge och tillverka olika månghörningar.
Du kan namnge och tillverka olika månghörningar.
Du kan med säkerhet namnge och tillverka olika månghörningar.
Månghörningar - beskriva
Du börjar kunna beskriva olika månghörningar utifrån dess hörn och sidor.
Du kan beskriva olika månghörningar utifrån dess hörn och sidor.
Du kan med säkerhet beskriva olika månghörningar utifrån dess hörn och sidor.
Skala - räkna ut
Du börjar kunna räkna ut hur stort ett objekt är i verkligheten om det är ritat i skalor så som 1:10, 1:3, 4:1, 2:1 osv.
Du kan räkna ut hur stort ett objekt är i verkligheten om det är ritat i skalor så som 1:10, 1:3, 4:1, 2:1 osv.
Du kan med säkerhet räkna ut hur stort ett objekt är i verkligheten om det är ritat i skalor så som 1:10, 1:3, 4:1, 2:1 osv.