Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckla Strandstol-Staffli

Skapad 2018-01-21 16:43 i Västra skolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 1 – 9 Slöjd
Du väljer mellan två olika möbler ,strandstol eller staffli av trä utifrån grundprototyperna. Du väljer storlek och utformar kreativt sedan din egen design, med hjälp av färger ,olika material ( återbruk, metall, plast, personliga detaljer mm). Här ges du möjlighet att utveckla idéer, överväga olika lösningar i framställandet. Ska det tex vara ( återbruk) byxben, rep, kabel, trä eller något annat material i ryggstödet på stolen? Arbetet ska vara klart senast v 16.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att

 • formge och framställa en stol eller  ett staffli
 • använda handverktyg , redskap och maskiner på rätt och säkert sätt
 • välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till sina val
 • bidra till att utveckla ideèr
 • pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras
 • formulera och välja handlingsalternativ
 • ge omdömen och visa på samband mellan form, funktion och kvalitet
 • tolka uttryck och föra resonemang

  Konkretisering av mål

  Du ska ( efter vissa givna ramar) designa ditt eget arbete. Du skall välja storlek, färger, tekniker och skapa ett träarbete där du visar dina personliga uttryck.

  Du skall dokumentera....berätta/skriva/rita/ha dialog...om dina tankar runt val och kombinationer. Om hur du har arbetat och vad du har lärt dig. Du ska då kunna använda dig av de speciella "slöjdord" som är aktuella för de tekniker som du använt.

  Hur du kom på din design? Varifrån fick du inspiration / idéer? Färger? Former? Symboler? Vad berättar ditt arbete om dig?

  Hur har du tagit dig fram i arbetsprocessen? Svårigheter? Fint flyt? Hur fick du information? Testat själv eller beskrivningar eller...?

  Du ska förstå och använda dig av de säkerhetsregler som finns runt de olika verktygen, redskapen och materialen som du använder

Arbetssätt

Du kommer att få en introduktion där vi kommer att titta på bilder från andra stolar och stafflier och dess design.

Du kommer att få se en film om hur designers och tillverkare jobbar fram en design på en möbel därefter pratar vi idèutveckling ,

överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Du kommer att få formge " basmodellen" med hjälp av olika inspirationskällor som , arkitektur, konst, design i det offentliga rummet ,mode, trender och slöjd och hantverk i andra länder.

Du kommer också undersöka olika materials form, funktion och konstruktions möjligheter.

Vi kommer att prata om olika material ( trä ,metall, återbruk, plast mm) och dess kombinationsmöjligheter.

Gå igenom ergonomi ,arbetsmiljö och  olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Handverktyg, redskap och maskiner , hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Arbeta med två och tredimensionella egna skisser och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar..

Dokumentera i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Ditt arbetet bedöms under hela arbetsprocessen.

Jag tittar på:

Hur utvecklat du gör dina val och hur du hittar fram till din egen idé / design.

Hur du använder verktyg och redskap.

Hur du planerar, prövar och omprövar, använder instruktioner och tar dig fram i ditt arbete.

Hur utvecklat du kan analysera & värdera din arbetsprocess.

Hur tänker du om din " möbels" uttryck

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd trä och metall åk9, Västra skolan, Falun

Bedömningsmatris Slöjd-trä och metall åk 9

Bedömningsmatrisen omfattar hela terminens arbete.
Konkretisering
Ännu ej bedömningsbart
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdföremål
Eleven kan på ett....... sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån.........
Hur du deltar, tar tag i uppgiften och tar dig fram i arbetet med ditt föremål...
...enkelt och delvis genomarbetat... ....instruktioner
...utvecklat och relativt väl genomarbetat... ...instruktioner och devis egna initiativ
...välutvecklat och väl genomarbetat... ....instruktioner och egna initiativ
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ......
Hur du hanterar de olika verktygen och redskapen som du väljer att använda...
... i huvudsak fungerande sätt.
...ändamåls enligt sätt.
...ändamåls enligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger ......motiveringar till sina val.
Hur du motiverar och förklarar de val du gör under arbetets gång efter varje lektion.
...enkla...
...utvecklade...
.välutvecklade.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet......idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Hur du kommer fram till din egen idé. Tex ,egen ritning i arbetsbladet.
...bidra till att utveckla...
...utveckla...
..utveckla...och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan eleven.......hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Hur kombinerar du olika material,färger och hopsättnings tekniker i din design
...pröva...
... pröva och ompröva...
...systematiskt pröva och ompröva...
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen .....
Hur du tänker gå vidare i arbetet. Hur du följer instruktioner.
...bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
...formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt
Ge omdömen
Eleven kan ge.....omdömen om arbetsprocessen med.....av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Hur du utvärderar och förmedlar dina tankar om vad du gör och vad du lär dig.
...enkla.... ...viss användning...
...utvecklade... ....relativt god användning...
..välutvecklade ....god användning
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då.....resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
...enkla...
...utvecklade...
..välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: