Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare våren 2019

Skapad 2018-01-21 17:09 i Tiundaskolan Uppsala
Vi ska arbeta med temat deckare under ett antal veckor där eleven ska få läsa och analysera en gemensam bok, ta del av olika deckargenrer samt göra muntliga redovisningar i grupp.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I höstas läste vi deckaren Saknad och arbetade med läsförståelse. Vi läste också deckarnoveller/utdrag och svarade på textfrågor. Vi avslutade terminen med filmen Mordet på Orientexpressen. Nu är det dags för er att skriva egna deckartexter. Vi kommer att gå igenom och diskutera vad som är typiskt för genren.

Innehåll

Planeringens innehåll

- Ord/begrepp att kunna:

pusseldeckare, parallellhandling, karaktär, huvudperson, gestaltning, adjektiv, skriva levande, tempus, den röda tråden, novell, begå ett brott, 

Arbetsgång

Vi startar med en genomgång av deckargenren och ser en kort film om hur man kan gå tillväga när man skriver en deckare. Vi kommer även att gå igenom vad en novell är och vad som är typiskt för den texten. 

Du kommer att:

 • öva på att göra personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, gestaltningar, inledningar, avslutningar.
 • göra en tankekarta/punktlista över din deckarnovell
 • skriva en egen deckartext
 • ge respons och bearbeta texten efter respons

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • skriva en deckartext och anpassa den efter deckargenren samt skriva miljö- och personbeskrivningar.
 • ge respons och bearbeta din text efter respons

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

Du ska ha skrivit en text som liknar en deckare, där ett brott begås och en huvudperson försöker lösa fallet

Tidsplan: 

Vi kommer att arbeta med detta under veckorna 3-6

Uppgifter

 • Skriv en del av en deckare

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Matris deckare

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kommunicera
- skrivteknik
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning samt **i huvudsak fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning samt **relativt väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning samt **väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kommunicera
- innehåll, beskrivningar och dramaturgi
De berättande texter eleven skriver innehåller **enkla** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med **enkel** uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller **utvecklade** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med med **relativt komplex** uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller **välutvecklade** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med med **komplex** uppbyggnad.
Kommunicera
- ge respons samt bearbeta texter utifrån respons
Dessutom kan eleven ge **enkla omdömen** om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **i huvudsak fungerande sätt**
Dessutom kan eleven ge **utvecklade omdömen** om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **relativt väl fungerande sätt**.
Dessutom kan eleven ge **utvecklade och nyanserade** omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **väl fungerande sätt**.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: