Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder åk 6

Skapad 2018-01-22 08:31 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 NO (år 1-3) Kemi
....tänk så smart naturen är! Den använder bara ungefär 100 olika sorters byggstenar, som vi kallar atomer. Atomerna kan sättas ihop på en massa olika sätt, så därför finns det miljontals olika ämnen, som kapar hela den värld vi lever i. Men det räcker inte med det. Ämnena kan dessutom byggas om och förvandlas till andra ämnen. Det är det som kemi handlar om...

Innehåll

Arbetssätt:

Vi kommer att titta på film, läsa texter, diskutera, gå igenom områdets begrepp, laborera, skriva laborationsrapporter

Bedömning:

Sker under hela områdets gång, klassrumsdiskussioner, laborationer och rapporter samt skriftligt prov.

Preliminär lektionsplanering:

v. 6

Torsdag: Läsa sid 8-9 + svara på frågor samt förklara begrepp, läsa sid 10-11 svara på frågor samt förklara begrepp.

Fredag: 12-15 + svara på frågor samt förklara begrepp, 16-18 + svara på frågor samt förklara begrepp. Demolaboration Magnesium.

V. 8

Torsdag: 19-22 + svara på frågor samt förklara begrepp

Fredag: Göra en plansch över fasövergångar

V. 9

Torsdag: Läsa sid 23 - 25 +svara på frågor samt förklara begrepp, 26 -29 + svara på frågor samt förklara begrepp

Fredag: Fortsätter att arbeta med begrepp och förståelse kring kemiskförening, jon och jonförening.

V. 10

Torsdag: Demolab. Stålull + laborationsrapport 

Fredag: Studiedag

V. 11

Torsdag: 30 - 33 + svara på frågor samt förklara begrepp. 34 - 38 + svara på frågor samt förklara begrepp.

Fredag: Laboration Separationsmetoder + laborationsrapport

V. 12

Torsdag: Finalen s. 47 -49

Fredag: Läsa på inför prov

V. 13

Torsdag: Skriftligt prov

Fredag: påsklov

 

Uppgifter

 • Laborationsrapport - Elda stålull

 • Arbetsmaterial Kemins grunder (häfte)

 • Laborationsrapport "separationsmetoder"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: