Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Djur och natur"

Skapad 2018-01-22 08:57 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
På solrosens förskola arbetar vi med "Grön flagg" och på Bärfisarna kommer vi att fortsätta utveckla vårt arbete kring temat djur och natur där barnens tankar och nyfikenhet leder vägen till kunskap vi gör tillsammans.

Innehåll

Bakgrund

Förra terminen har Bärfisarna varit med om många fantastiska upptäckter tillsammans. Den öppna planeringen med barnens intresse som utgångspunkt har gett oss förutsättningar att möta många nya kunskapsområden. En del av de saker vi stannat upp vid är svampar, träd, löv, hav, hållbar natur och naturens kretslopp samt alla de platser vi rör oss mellan på bärfisarna. Det har varit en termin med mycket skapande med naturens tillgångar och vår natur. Vår dokumentationsblogg och dagliga dagbok är underlaget för oss om hur vi går vidare där vi tillsammans med barnen diskuterar vidare utmaningar. Även där i arbetslaget skapar vi skapat aktiviteter för att utmana barnens olika kunskapsområden och skilda sätt på att lära där ny kunskaps konstrueras tillsammans.

 

Syfte och utvecklingsområden

- barnen ska få möjlighet att bli medvetna om sitt eget lärande och skapa lärande sammanhang som är betydelsefulla

- barnen ska få ökat inflytande i verksamheten

- barnen ska utveckla sitt intresse för djur och natur

- barnen ska erbjudas att dokumentera sitt eget lärande och kunskapssökande

 

Arbettssätt och genomförande

- vi observerar och iakttar barnen för att se vilka processer som är intressanta för dem

- lägger stor vikt vid barnens spontana upptäckter och lyfter till samtal om möjlighet till att konstruera nya kunskaper

- vi skapar medvetna aktiviteter för att erbjuda barnen alla former av lärande

- vi lyssnar in barnens tankar och är lyhörda för dessa för att tillsammans skapa meningsfulla sammanhang och att kunskap är föränderlig

- vi har ett tillåtande klimat och ger utrymme för fri lek och barnens eget kunskapssökande tillsammans med varandra

 

Dokumentation & Reflektion

- vi fotograferar och filmar

- dokumenterar barnens tankar i text

- skriver dagbok

- erbjuder barnen att själva dokumentera sina upptäckter och kunskaper

- vi samtalar om bilder och filmer

- vi ställer hypoteser tillsammans och kan följa en röd tråd av sanningskapande för oss och de upptäckter vi gör tillsammans

- vi använder oss av en reflektionsvägg bestående av text och bilder för att ha erbjuda barnen tillgång till sitt eget material samt skapa nya förutsättningar att bilda nya lärande tillfällen som utgår från barnen

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: