Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre religioner i världen

Skapad 2018-01-22 09:04 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap
Du känner kanske igen någon av symbolerna på bilden? De är kännetecken för olika religioner som människor bekänner sig till. Vad är religion? Jo, det är ett sätt att tänka och tro. En religion förklarar stora frågor som t ex Varför finns vi ? och vad händer när vi dör? I vårt tema ska vi lära oss om tre stora religioner nämligen kristendom, islam och judendom. Vi ska läsa intervjuer med barn som tillhör någon av dessa religioner där de berättar hur de lever med sin religion i vardagen.

Innehåll

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om: Hur lever jag med min religion i vardagen ? Vilka likheter har religionerna och var är de olika? Du ska känna igen symbolerna för de tre religionerna, helig bok, namn på gudstjänstlokal , vilodag , gudsnamn, någon högtid. 

Så här kommer vi att arbeta: Vi läser texter som beskriver religionen och intervjuer där barn berättar om sin vardag med religionen. Vi letar likheter och olikheter.Vi  har etiska samtal där vi tar upp hur  goda värderingar och medmänsklighet kan göra en bättre värld.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper: Du ritar de olika symbolerna. Du kan föra ett samtal med en kamrat om någon av religionerna där du visar, att du har tagit till dig en del fakta om religionerna och kan visa på likheter. Du känner till namnen ochplatserna för gudstjänst-lokalerna i ditt närområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: