Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbete och kommunikation!

Skapad 2018-01-22 09:12 i Hemmings förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Denna vecka kommer vi fortsätta med det Myrprojekt som barnen på Humlan arbetat med under hösten. Vi kommer reflektera kring det som barnen hittills gjort för att se vad de minns och tycker är spännande. Vidare kommer vi kopplat till Luthagens gemensamma fokus "Hållbarhet i relation till naturvetenskap och de estetiska språken" arbeta med social hållbarhet där samarbete, demokrati samt normer och värden är en viktig del!

Innehåll

V.4 Planering Humlan

 

Tisdag 23/1: För att väcka barnens intresse kommer vi att arbeta med QR koder där bilder/filmer på myror och deras samarbete i myrstacken dyker upp. Vad gör myrorna på bilderna och varför?! Vad vinner myrorna på att samarbeta och hjälpas åt?!

 

Onsdag 24/1: Utedag! Vi går till Stabbyskogen för att undersöka och utforska vintermiljön. Vi kommer arbeta med olika samarbetslekar för att bygga tillit och för att barnen ska få utveckla sin förmåga att arbeta tillsammans.

 

Torsdag 25/1: Gemensamt skapande med olika färger, tekniker och material. Hur kan ett konstverk se ut om vi alla på Humlan är kreativa tillsammans?! Vilka diskussioner och samtal uppkommer!?

 

 

I arbetet lägger vi stor vikt vid att barnen ska få reflektera och diskutera. Vi kommer även läsa olika barnböcker på temat "Normer och värden" och samtala kring böckernas innehåll. På fredag kommer vi i arbetslaget utvärdera och reflektera kring hur vi ska arbeta vidare med projektet med barnens intressen och lärande i fokus!

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: