Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olikheter och Likheter

Skapad 2018-01-22 09:23 i Pysslingen Förskolor Kruset Pysslingen
Förskola
Vi kommer att utmana barnen med att förstå innebörden med olika ord, som tex har vi nu valt att arbeta med ordet Olika och Lika.

Innehåll

Vad jobbar vi med?

Vi kommer att arbeta med ordförståelse och dess innebörd.

Varför jobbar vi med det?

Vi ser ett stort intresse hos barnen där det har mycket tankar och funderingar kring olika saker och ord. Därför vill vi utmana barnen vidare i deras språkförståelse och kommunikation, att de ska visa respekt gentemot varandra och vänta på sin tur och låta kompisarna få prata till punkt!

Hur kommer vi att jobba med det?

Vi kommer att arbeta med olika bilder som symboliserar olika saker men även gå ut mycket i naturen för att ta vara på de olikheter/likheter som finns i vår natur. Vi kommer även att arbeta med en "Lattjolajban"-låda som barnen får som hemuppgift där de ska få ta med sig ett visst antal saker för att visa upp för oss här på förskola. Detta inspireras vi av ifrån Fem myror är fler än fyra elefanter!

Hur gick det?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: