Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete kring sammanhållning i barngruppen

Skapad 2018-01-22 10:07 i Leklandia Heby
Förskola
Pedagogisk planering Leklandia

Innehåll

Bakgrund:

Vi har fått fem nya barn i barngruppen nu till våren och vi vill främja ett bra klimat i barngruppen. 

Syfte:

Vi vill arbete med detta för att stärka barngruppen och få en bra sammanhållning. Samt att skapa en trygghet hos barnen och synliggöra enskilda barns intressen för att sedan kunna planera verksamheten längre fram utifrån deras intressen. 

Mål:

Målet med detta tema är att barnen ska få en empatiskt förståelse och hänsyn till varandra. Även att få en fungerande barngrupp samt mindre konflikter i barngruppen. 

Arbetssätt:

Vi kommer att ha aktiviteter i mindre grupper samt med hela barngruppen. Vi kommer att ha boksamtal, gruppstärkande lekar, samarbetsövningar, dramatiseringar och skapande. 

 

 

Uppgifter

 • v. 4

 • v.5

 • v. 6

 • v. 7

 • v. 8

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: