Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-01-22 10:15 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Historia
Nu ska vi lära oss om medeltiden. Vi kommer att läsa om hur Sverige blev ett kungarike med kyrkor, kloster, slott och städer. Hur det var att leva på den här tiden, som vuxen och som barn. Du kommer också att få bekanta dig med riddare och sjukdomen pest.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med medeltiden genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Arbeta med instuderingsfrågor.
 • Se filmer.
 • Redovisningar inför klassen 

Bedömning

 Bedömningen sker utifrån elevens muntliga och skriftliga produktion samt ett prov.

Det här ska du kunna om medeltiden

 • När medeltiden var.
 • Att Sverige blev ett rike med en gemensam kung. 
 • Att Sverige blev ett kristet land.
 • Att man använde latinska bokstäver i stället för runskrift.
 • Att trälar förbjöds.
 • Digerdöden/pesten drabbade Sverige och övriga Europa. Det var en smittsam sjukdom. En tredjedel av Europas befolkning dog. Att den spreds via en lus på en råtta och till människan.
 • Flera handelsplatser blev städer på 1100-1200-talen, t.ex. Kalmar, Örebro, Uppsala och Västerås. Stockholm blev huvudstad.
 • Befolkningen delades upp i fyra stånd. Adel, präster, borgare och bönder. 
 • Hur man levde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmåga
Ha kunskap om kända personer under medeltiden och varför de var viktiga för sin tid.
Du kan nämna en viktig person och beskriva något enkelt samband mellan vad den personen gjorde och vad det hade för betydelse för människor.
Du kan nämna mer än en viktig person från medeltiden och beskriva enkla samband mellan vad de gjorde och vad det hade för betydelse för människor.
Du kan nämna mer än en viktig person från medeltiden och beskriva komplexa samband mellan vad de gjorde och vad det hade för betydelse för människor.
Analysförmåga
Kunna beskriva hur människors liv har förändrats från vikingatiden till medeltiden.
Du kan beskriva ett område där livet för människor förändrades och ger enkla samband mellan förändringarna och människors livsvillkor.
Du kan beskriva två eller flera områden där livet förändrades och ger enkla samband mellan förändringarna och människors livsvillkor
Du kan beskriva två eller flera områden där livet förändrades och ger komplexa samband mellan förändringarna och människors livsvillkor.
Hantera källor
Ge exempel på hur vi ser spår av medeltid i vår moderna tid.
Du kan ge ett exempel på spår från medeltiden.
Du kan ge två exempel på spår från medeltiden.
Du kan ge tre eller fler exempel på spår från medeltiden.
Använda begrepp
Kan använda begrepp i rätt sammanhang.
Kan använda minst två begrepp.
Kan använda minst 3-4 begrepp.
Kan använda 5 begrepp eller mer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: