Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära åk 7

Skapad 2018-01-22 10:31 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Fysik

Elektricitet var länge ett outforskat område inom fysiken, vi har bara använt elektrisk ström i ungefär 200 år. Idag bygger stora delar av vårt moderna sätt att leva på vårt elektricitet. Men vi måste hitta nya sätt att producera elektricitet på, sätt som inte förstör vår planet. Samtidigt måste vi skapa smartare maskiner som använder mindre el, men som gör samma eller större nytta. Elektricitet är på alla sätt ett av framtidens viktigaste kunskapsområden.

Innehåll

Här får du lära dig

 • hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans

 • hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang

 • hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man kan undvika olyckor

 • hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkat samhället, miljön och människans levnadsvillkor

Viktiga begrepp

 • elektron
 • laddning
 • statisk elektricitet
 • elektrisk ström
 • spänning
 • ledare
 • isolator
 • seriekoppling
 • parallellkoppling
 • Säkring

Det här kommer vi att göra:

  • Genomgångar
  • Laborationer
  • Laborationsrapporter
  • Gruppdiskussioner
  • Filmer
  • Avsnittet avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy

Matriser

Fy
SYSTEMATISK UNDERSÖKNING: Statisk elektricitet (åk 7)

GENOMFÖRANDE

Inte i nivå
Behöver kompletteras
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
GENOMFÖRA EN LABORATION
Hur väl du genomför din laboration utifrån en given planering samt hur väl du formulerar frågeställningen.
Du har inte genomfört laborationen eller du följer inte laborationsbeskrivningen.
Du genomför laborationen efter laborations beskrivningen.
ANVÄNDA UTRUSTNING
Hur väl du använder utrustningen i laborationen.
Du har inte genomfört laborationen eller du genomför inte laborationen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

LABORATIONSRAPPORT

Inte i nivå
Behöver kompletteras
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
SYFTE
Du har inte med något syfte i din laborationsrapport.
Du redovisar ditt syfte med laborationen.
UTFÖRANDE
Du har inte med någon utförande del i din laborationsrapport.
Du redovisar på ett enkelt sätt hur laborationen kommer genomföras. Några steg utelämnas.
Du redovisar på ett utvecklat sätt hur laborationen kommer genomföras.
Du redovisar på ett välutvecklat och detaljerat sätt hur laborationen kommer genomföras.
HYPOTES
Du har inte med en hypotes i din laborationsrapport.
Du har med en hypotes i din laborationsrapport, men motivering till hypotesen saknas.
Du har med en hypotes i din laborationsrapport. Du motiverar på ett enkelt sätt varför det kommer bli som du tror.
Du har med en hypotes i din laborationsrapport. Du motiverar på ett utvecklat sätt varför det kommer bli som du tror.
RESULTAT
Du har inte redovisat dina resultat tillräckligt.
Du redovisar de flesta resultaten med enkel text, bilder, tabeller och/eller diagram. Redovisningen saknar något t.ex bilder, tabell, resultat.
Du redovisar resultaten på ett tydligt sätt med hjälp av text, bilder, tabeller och/eller diagram.
Du redovisar dina resultat på ett väl genomtänkt sätt så att det blir tydligt med text, bilder, tabeller och/eller diagram.
SLUTSATS
Du har inte kopplat ihop resultatet med någon av frågeställningarna i slutsatsen.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett enkelt sätt genom att till viss del använda fysikaliska begrepp.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett utvecklat sätt genom att använda fysikaliska begrepp. Du använder dina kunskaper i nya sammanhang.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett vetenskapligt korrekt sätt genom att använda och förklara fysikaliska begrepp. Du använder dina kunskaper i många nya sammanhang.
DISKUSSION
Du har inte angivit några felkällor.
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och du anger någon felkälla och förklara hur man kan undvika den.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och du anger flera felkällor som är kopplade till den här undersökningen och motiverar varför det är felkällor.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor. Du anger flera felkällor som kan kopplas direkt till undersökningen och motiverar varför det är felkällor. Du ger även förslag på hur den här undersökningen kan göras på ett annat sätt eller ger förslag på en ny frågeställning utifrån ditt resultat.
KÄLLOR
Du har inga källor angivna.
Du har en källa angiven.
Du har tagit del av kunskapen via flera källor. Vissa källor angivna.
Du har tagit del av kunskapen via många källor. Alla källor angivna och de har även kort källkritik.
STRUKTUR
Din rapport följer inte mallen för en laborationsrapport. Rapporten har inga eller få rubriker och texten är svår att följa. Eller Laborationsrapporten saknas.
Rubrikerna är till största del angivna och texten är lätt att följa med ett vardagligt språk.
Rapporten följer helt mallen för en laborationsrapport. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen.
Rapporten följer helt mallen för en laborationsrapport. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen. Texten är till stor del opersonlig och naturvetenskaplig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: