Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 8G1 17/18 - Sex och samlevnad

Skapad 2018-01-22 10:34 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Lpp om området sex och samlevnad för årskurs 8 på Liljeborgsskolan i Trelleborg.
Grundskola 8 Biologi
PP för området Sex och samlevnad

Innehåll

Konkretiserade mål

Målen i kunskapskraven innebär att du ska kunna:

 • beskriva människans sexualitet och reproduktion
 • samtala och diskutera kring frågor om olika sorters sexualitet
 • beskriva olika metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter
 • förstå att även vårt sexuella liv lyder under samhällets lagar
 • diskutera frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar
 • ta ställning i frågor om exempelvis graviditet och abort

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med texter, film och diskussioner. Det kommer att vara i form av små uppgifter som ska besvaras, gruppuppgifter eller helklassdiskussioner.

Bedömning

Under arbetets gång kommer vi att bedöma dina förmågor ur olika delar. Det kommer att vara vid skriftliga uppgifter, diskussioner och värderingsövningar. Du kommer också att få använda dina kunskaper i en skrivuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi Lgr11

Förmågan att använda kunskaperna i biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Ställa frågor och bemöta åsikter
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Källor
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepsskunskaper
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Biologiska samband
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara biologiska samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa biologiska samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa biologiska samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Bi
Skrivuppgift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Argumentation
Du argumenterar genom att resonera i ett led utifrån en aspekt.
Du argumenterar genom att resonera i två led utifrån en aspekt eller genom att resonera i ett led utifrån två aspekter
Du argumenterar genom att resonera i två led utifrån en aspekt och genom att resonera i ett led utifrån en annan aspekt
Ta ställning
Du tar ställning och rekommenderar ett förslag
Resonerar
Perspektiv
Du resonerar kring ett perspektiv
Du resonerar kring två perspektiv
Resonerar
På djupet
Du resonerar kring en fördel eller nackdel i ett led
Du resonerar kring två fördelar i ett led och en nackdel i ett led eller en fördel och en nackdel där ett är i två led och ett i ett led
Du resonerar kring två fördelar och en nackdel där två av resonemangen är i två led och ett tredje i ett led
Innehåll
Texten är enkel och till största del uppbyggd av ett vardagligt språk
Texten är utvecklad och till viss del uppbyggd av ett naturvetenskapligt språk
Texten är välutvecklad och till största del uppbyggd av ett naturvetenskapligt språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: