Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 4- Nolbyskolan

Skapad 2018-01-22 10:35 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 4 Religionskunskap
Kristendom Fornnordiska religioner Etik

Innehåll

I år 4 arbetar vi religion med de fornnordiska religionerna och med kristendomen. Vi arbetar också begrepp kring etik såsom hur man ser på vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  C 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Religion år 4- Nolbyskolan

Kristendom, fornskandinavisk och samisk religion, etik.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kristendomen och dess betydelse
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
Fornskandinavisk & samisk religion
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Identitet och livsfrågor
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i kristendomen och de fornnordiska religionerna.
Eleven kan på ett delvis utvecklat sätt beskriva olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i kristendomen och de fornnordiska religionerna.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i kristendomen och de fornnordiska religionerna.
Etik
Eleven kan nämna och på ett enkelt sätt beskriva några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. Eleven kan också samtala kring frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan nämna och på ett delvis utvecklat sätt beskriva några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. Eleven kan också samtala och reflektera kring frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan nämna och på ett utvecklat sätt beskriva några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. Eleven kan också samtala och reflektera kring frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: