Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en egen kompissaga.

Skapad 2018-01-22 10:44 i Ervalla förskola Örebro
Utifrån barnens intressen och med sagans hjälp ge barnen tillfällen i mindre grupp att utveckla sin förmåga att samarbeta, kommunicera och lyssna på varandra.
Förskola
Fokusområdet i detta projekt är normer och värden och språket. Syftet med sagan är att på ett lustfyllt sätt och utifrån barnens intressen inspirera till att tillsammans göra en saga, vilket möjliggör tillfällen till samarbete och språkutveckling.

Innehåll

Var är vi?

Barnen är mycket intresserade av sagor vilket vi ofta berättar på både samlingen och läsvilan med hjälp av figurer och annat material vilket gör sagan mer konkret och förstärker språket och förståelsen av innehållet.Ofta vill barnen själva återberätta sagan vilket är en bra träning. Det är en bra träning att våga berätta inför varandra men även bra träning att träna på att lyssna.

Vart ska vi? Prioriterade mål

Vad vill vi uppnå? Val av aktivitet eller temaarbete - varför? Målet med projektet är att fokusera på samspelet mellan barnen.  Göra barnen medvetna om hur de pratar och agerar mot varandra. Låta barnen utveckla och använda sin fantasi.

Hur gör vi?

Vi börjar med att berätta en saga med hjälp av sagostenar, där en pedagog berättaren en saga där bilderna på stenarna skapar sagan.

Genom  att dela in barnen i mindre grupper och utifrån deras intressen (4 st/grupp). Vi kommer att skapa sagor. lyssna och berätta för varandra, dramatisera, skapa och använda olika tekniker.

I grupperna får barnen välja hur de vill visa upp sin saga, (bara berätta, flanosaga, figursaga eller pinnteater).

Observera barnens samspel med varandra och reflektera tillsammans med dem hur de agerar mot varandra.

Reflektera under arbetets gång med barnen.

Dokumentera barnens samarbete genom att ta kort, filma, observera och intervjuer.

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering- Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel? Koppla till läroplanen.

Hur har arbetet varit? - Pedagogernas upplevelser. Barnens upplevelser. Hur utmade vi barnen? Hur inspirerade vi barnen? Något vi hade kunnat göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - Åter till nuläge - ny planering

Kopplingar till läroplanen

  • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: