Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen årskurs 4

Skapad 2018-01-22 10:51 i Björklinge skola Uppsala
Vi ska jämföra uppfinningar och upptäckter. Vi ska ta reda på vilka problem uppfinningar löser, hur de fungerar och hur de påverkar människorna och naturen. Vi ska fundera ut och konstruera nya uppfinningar.
Grundskola F – 9 Teknik
Vad är en uppfinning? Hur kommer man på den? Vilken uppfinning är viktigast? Vilken uppfinning vill du uppfinna?.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplanen

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Centralt innehåll

 • Te 4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Te 4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Te 4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Te 4-6
  Te 4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.
 • Te 4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

 

 

Kunskapskrav

Kunskapskrav

 • Te 1-6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Te 1-6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Te 1-6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Te 1-6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Te 1-6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 

 

Konkretisering av kunskapskraven

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

ge exempel på några tekniska lösningar och deras utveckling

upptäcka och ge förslag på lösning till ett behov

beskriva några tekniska lösningar i vardagen

dokumentera och reflektera över olika materials funktioner och användningsområden 

motivera val av material och funktion

 

Undervisning och bedömning

Du  kommer att ta reda på uppkomsten av olika uppfinningar genom att läsa faktatext, titta på film och diskutera.

Du  kommer att ta reda på hur några uppfinningar är konstruerade och vilka problem de löser.

Du  kommer att fundera ut en egen uppfinning.

Du kommer att dokumentera ditt arbete med skisser, ord och begrepp.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: