Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet/slöjd

Skapad 2018-01-22 10:52 i Kollaskolan grundsär 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • skapa genom bild, musik och slöjd, • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser, • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Grundsärskola 6 – 9 Estetisk verksamhet
Exempelbild: Tidningsställ tillverkat i både trä- och textilslöjd. Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • skapa genom slöjd, • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg. • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Innehåll

 

 

Centralt innehåll

 

I årskurs 1–9

 

Estetisk framställning

 

• Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

 

• Färg, form och struktur. Deras betydelse för föremåls uttryck.

 

• Fotografering.

 

• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 

• Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

 

• Presentationer, framträdanden och redovisningar.

 

 

 

Material, redskap och tekniker

 

• Material som kan användas vid framställning av föremål, till exempel textil, trä och metall.

 

• Verktyg, redskap, och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.

 

• Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap, till exempel tovning och urholkning.

 

• Arbetsbeskrivningar, till exempel muntliga eller illustrerade.

 

 

 

Estetisk verksamhet i samhället

 

• Bilder och hantverksföremål från olika, kulturer, traditioner och tidsperioder.

 

• Några slöjdmaterials ursprung och användning, till exempel ull och trä.

 

• Konst, arkitektur och design i samhället.

 

• Mode och trender i ungdomskulturen. Vad de kan signalera och hur de kan påverka individen.

 

• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

• Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet estetisk verksamhet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

 

 

 

Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)

Eleven kan delta i att framställa slöjdföremål i olika former och med olika tekniker. Eleven kan också delta i olika former av presentationer och framträdanden. Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i slöjdarbetet.

Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål från olika tids­epoker, traditioner och kulturer är utformade. Dessutom deltar eleven i att undersöka hur mode, trender och musik kan påverka individen. Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget rele­vant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 

Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)

Eleven kan framställa slöjdföremål i olika former och med olika tekniker. Eleven kan göra olika former av presenta­tioner och framträdanden. Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i slöjdarbetet.

Eleven kan undersöka och beskriva något om hur slöjdföremål från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade. Dessutom undersöker och beskriver eleven vilka budskap mode, trender kan påverka individen. Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: