👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa skönlitteratur: Arbeta med läslogg

Skapad 2018-01-22 10:54 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under några veckor ska vi läsa böcker på svenskan. Ni kommer att få möjlighet att läsa 10-15 min per lektion. Varje torsdag ska en läslogg lämnas in på Unikum. Läsloggarna kommer att vara underlag till en större uppgift om boken. Syftet med arbetsområdet är att öka läsförståelsen, läshastigheten, samt att anpassa språket till uppgiften.

Innehåll

 

LÄSLOGG

 

Du ska skriva fem läsloggar till din bok. Läsloggarna ska vara ca ½ -1 sida. Den första läsloggen skriver du innan du börjat läsa.

Planera din läsning

Dela in boken i fyra lika stora delar, sätt post-it lappar. Räkna ut hur många sidor du behöver läsa varje dag för att hinna klart. I dina läsloggar ska du reflektera över det du läst. Du ska skriva ned vad och hur du tänker kring vissa händelser och personer i boken. Tänk på att använda lässtrategier så som, nyckelord, tankekartor och skriv ned sidnummer när du läser något bra.

Efter avslutad läsning kommer du att få göra en större övergripande uppgift till din bok. Då kommer du att ha stor nytta av det du har skrivit i dina läsloggar.

 

Bildresultat för lässtrategier spågummanLäslogg 1 – Förutspå inlämning torsdag v.39

Första delen, ska skrivas innan du börjar läsa boken:

Börja med att skriva ned dina tankar kring bokens titel och bokomslag, vad tror du boken kommer att handla om? Beskriv bokens omslag och förutspå bokens handling utifrån omslaget och bokens titel (glöm inte att titta på baksidan, ofta finns det ledtrådar till läsaren i både bild och text). Berätta varför du valde den här boken och om du vet något mer om bokens handling eller om författaren.

 

Läslogg 2- Citat inlämning torsdag v.40

Du har nu läst en bit i din bok. Vad har du fått veta om handlingen nu? Välj ut ett citat från första kapitlet i boken. Vilka tankar väcker citatet?                             

 

Relaterad bild

Läslogg 3- Sammanfattning inlämning torsdag v.41

Nu skriver du en sammanfattning om vad romanen handlat om så här långt, titta tillbaka på det du skrev i den första läsloggen. Stämmer det du förutspådde? Beskriv var och när berättelsen utspelar sig, stöd ditt påstående med ett   citat från boken.

 

 Läslogg 4- Karaktärerna inlämning torsdag v.42

I denna logg ska du skriva om karaktärerna i boken. Du kan skriva om en eller flera. Skriv om hur du uppfattar dem, vad du tycker om dem. Du ska också reflektera över deras handlande. Vad tänker du om det de gör, säger osv. Du ska också skriva utförligt och bekräfta dina beskrivningar/uppfattningar med citat.

Tips: Leta efter alla tecken på personbeskrivningar i denna del av boken, sätt post-it-lappar medan du läser.

 

 Läslogg 5 – Miljö inlämning torsdag v.43

DuRelaterad bild har snart läst ut din bok. I denna logg ska du skriva om inre bilder som du får under läsningen. Beskriv en person eller en plats. Stöd dina förklaringar med citat och förklara hur författaren gjort för att måla fram miljöer med ord. 

Tips: ljud, lukt, känsla och smak och gestaltning

Tips: Leta efter alla tecken på miljöbeskrivning i denna del av boken, sätt post-it-lappar medan du läser.

Uppgifter

  • Läslogg 1

  • Läslogg 2

  • Läslogg 3

  • Läslogg 4

  • Läslogg 5